Промяна в назначаването на учители

Това предложение е съставено и съгласувано с бивши учители, настоящи учители,
служители в сферата на образованието и родители.

Предложение: Да се промени Законът за начина на назначаване на учители в Р.
България!
При обявена свободна работна позиция за педагогически специалист в училище -  Директорът и служители в учебното заведение да НЕ 
присъстват на интервюто. Да нямат информация, кой е кандидатствал. Да има външна
комисия от специалисти, именно те да изберат правилният кандидат. Защото в
противен случай директорът взема еднолично решение – на база връзки.
Обществена тайна е, че голяма част от обявите за учители в Република България са
фиктивни. Провеждат се интервюта, но има предварително избран за това човек. А, ако
предложението ни бъде прието да се промени закона, то така ще бъде най-честно към
всички кандидати. Към днешна дата директорите са оставени безконтролно и
безотчетно да назначават свои хора! 


Предложението ни е следното:
При обявена свободна позиция за Учител в учебно заведение:
1. Да се кандидатства НЕ до Директора на учебното заведение, а до Министъра на
образованието и науката.
2. Директорите да нямат достъп с информация, кои са кандидатите.
3. Интервютата с одобрените кандидати да се правят, чрез външна комисия. Извън
учебното заведение. /Сграда на МОН, община София (дори и работното място
да е извън столицата) и т.н./

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Таня Кирилова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...