Предоставяне на възможност за участие на организации от цялата страна при срещи между институциите и таксиметровият бранш.

До
Комисия по транспорт и съобщения към 49-о Народно Събрание
Георги Гвоздейков- Министър на транспорта и съобщения
Бойко Рановски - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция ,, Автомобилна администрация"

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми г-н Гвоздейков, уважаеми г-н Рановски,
Ние, долупосочените регистрирани юридически лица с нестопанска цел, неформални организации, регистрирани търговци и физически лица, заети в сегмента на таксиметровите превози на пътници и осъществяващи своята дейност на територията на множество общини в Република България, категорично възразяваме срещу начина, по който се провеждат срещите между бранша и институциите и изразяваме възмущението си от положението, до което е доведен нашият бранш вследствие недостатъчна представителност, изкривяване на действителността, погрешно представяне пред институциите на проблемите съпътстващи тази дейност и факта, че досега нормативната уредба се е създавала и променяла съобразно определени лобистки интереси.
Считаме за важно да подчертаем факта, че за по- голяма част от срещите между бранша и институциите се разбира едва след като те са проведени, като нито на електронната страница на министерството, нито на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” се публикува предварителна информация за тях, както и липсват покани за участие към заинтересованите. Поради тази причина срещите са провеждани в „сбит” формат, в присъствието на малка част браншови организации и регистрирани търговци, основно разпознаваеми и действащи на територията на Столична община.
Не може да не отбележим редовното присъствие на Кирил Ризов- почетен председател на СНЦ „Съюз такси” на тези срещи, както и опитите му да утвърди представляваната от него организация, като едва ли не най- голямата и най- представителна не само сред присъстващите, а и по принцип. В действителност СНЦ „Съюз такси” се състои само от четирима членове (според последното проведено общо събрание- на улицата, пред вратите на Агенция по вписванията) и извън границите на Столична община организацията, както и самия Кирил Ризов, са абсолютно неразпознаваеми сред таксиметровите водачи и регистрирани търговци. Анализите на фактите и начина, по който е променяна нормативната уредба в годините показва, че Кирил Ризов е изиграл съществена роля при определяне на настоящата регулация в сектора, като в голяма степен същата е била моделирана да защити неговите финансови и икономически интереси на регистриран търговец. В тази връзка категорично се разграничаваме от СНЦ „Съюз такси” и по никакъв начин не желаем да бъдем обвързвани или приобщавани към тази организация и нейните представители и настояваме за в бъдеще да бъдат прецизирани критериите, по които се определят представилността на организациите и тежестта на изразените мнения в провежданите срещи и обсъждания.
Предвид гореизложеното настояваме провеждането на бъдещи срещи между бранша и институциите да се провежда в режим на прозрачност и информираност, като се даде право на участие на всички заинтересовани посредством конферентна видеовръзка или чрез обсъждане на темите през подходяща онлайн платформа.

 

СНЦ "АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ", ЕИК: 206353322, гр. София, п.к. 1407, р-н "Лозенец", бул./ул. "Люботрън" № 2. Представляващ: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ

СНЦ "АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК: 131380523,  гр. София, п.к. 1202, р-н "Оборище", бул./ул. ул. "Димитър Горов" № 2. Представляващ: САВА КОМИТОВ

СНЦ "БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ И ШОФЬОРИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК: 177152153, гр. Бургас, п.к. 8000
бул./ул. "Хан Аспарух" № 3. Представляващ: СНЕЖАНА НИКОВА

СНЦ "ЗЕЛЕНО ТАКСИ", ЕИК: 206929864, гр. Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 32. Представляващ: ПАМЕЛА ПАВЛОВА

СНЦ "НАЦИОНАЛЕН ТАКСИМЕТРОВ СИНДИКАТ" ЕИК: 205210862, гр. София, п.к. 1606, р-н "Красно село", бул./ул. "Дамян Груев" № 20. Упълномощен представляващ: КРАСИМИР ЦВЕТКОВ

СНЦ "СДРУЖРНИЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ - РУСЕ", ЕИК: 205167208, гр. Русе, п.к. 7005, ж.к. "Здравец", бул./ул. ул. "Петрохан" № 65. Представляващ: ИВАН ИЛИЕВ 

СНЦ "СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ СИЛА", ЕИК: 177156917, гр. София, п.к. 1612, р-н "Красно село", ж.к. "Лагера", бл. 62. Представляващ: ИВАЙЛО ДЖАНАТИ

СНЦ "ТАКСИ ВАРНА", ЕИК: 206768998,  гр. Варна, п.к. 9000, р-н "Младост", бул./ул. бул.”Ян Хунияди” № 37. Представляващ: МИЛЕН ПАВЛОВ

"ТАКСИМЕТРОВО СДРУЖЕНИЕ "БОЛЯРИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО", ЕИК: 2005375910, гр. Велико Търново, п.к. 5000
бул./ул. ул. Народни будители № 7. Представител: СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ

СНЦ "ТАКСИ КЛУБ - БЪЛГАРИЯ", ЕИК: 206335324,  гр. София, п.к. 1797, р-н "Студентски", ж.к. "Младост" 1, бул./ул. "Въртопо" № 47.  Представляващ: ВАЛЕНТИН РУСЕВ

 

"НЕЗАВИСИМ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ АВТО 94", ЕИК: 48043914, гр. Варна. Представляващ:  ДИМЧО ИВАНОВ

 

"Сдружение на таксиметровите водачи - Ямбол". Представляващ: ИВЕЛИН ВЪРБАНОВ

"Национален таксиметров синдикат МН - Пловдив". Представляващ: НИКОЛАЙ РУСЕВ

"Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи". Представляващ: ХАМДИ ОМЕР

"Национална федерация на таксиметровите водачи в България". Представляващ: ЯНЕ ЯНКОВ

 

"ДОМИКО ГРУП" ЕООД- регистриран търговец- гр. Пловдив

ЕТ ,,АС 2000 - ДОЧКО ДОЙЧЕВ"- регистриран търговец- гр. Варна

"ТАВЪР ГРУП" ООД- регистриран търговец- гр. Враца

“ХЕПИ” ООД- регистриран търговец- гр. Русе

 

 

 

 

 


Володя Домашенко; Дочко Дойчев; Валентин Русев    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Володя Домашенко; Дочко Дойчев; Валентин Русев ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...