Да спасим Приказната фея

ИСКАНЕ
по чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс

"Ние, долуподписаните, сме родители, чиито деца за последните 21 години са отгледани и се отглеждат във Френска детска къща "Приказната фея". За нас това не е просто място, а общност, в която синовете и дъщерите ни живеят в хармонична и здравословна среда. Нещо повече, там те са възпитавани в ценности, важни за съвременния човек, развиват културата си и способността да общуват.Илияна и нейният екип ежеседмично водят децата в софийските галерии и театри, работят по проекти, изучават световно и българско изкуство, придобиват практически умения и др. Децата на "Приказната фея" прекрачват училищния праг изключително добре подготвени.
Накратко казано, детска къща "Приказната фея" е безценно богатство в центъра на София.
В последните месеци сме свидетели с колко усилия, средства и всеотдайност Илияна Милева изгради новата среда на ул."Оборище" 22А. Това пространство отговаря на всички естетични и нормативни изисквания.
За нас е абсурдно възпрепятстването от страна на община "Оборище" новата градина да отвори врати за децата. Липсата на места в държавните детски градини е дългогодишен и общоизвестен факт. Точно затова е крайно неприемливо, заради прищевките на един съсед, общинската власт не само да не помага, но да подлага на тормоз хората, които работят за разрешаването на този болезнен социален проблем.

Господин Кмете,

Ние, всички долуподписани лица отправяме искане Вие лично, заместник-кмета Арсени Вълчинов, началник-отдел Анна Виячева, както и всички останали служители от Вашата администрация, да спрете административния тормоз и да се придържате стриктно към закона по отношение на осъществяваната от Частна детска градина “Приказната фея“ ООД и Илияна Милева законна дейност на територията на район "Оборище".
Държим да Ви уведомим, че следим внимателно действията и административните актове на общинската администрация и ще използваме всички позволени от закона средства за защита от безобразия и беззакония към Частна детска градина “Приказната фея“ ООД и нейният прекрасен собственик и управител - приказната фея Илияна Милева.
Очакваме да преосмислите поведението си, както и това на подчинените Ви служители по гореописания въпрос. В противен случай, ние ще предприемем съответните действия спрямо Вас, изцяло в рамките на закона и стандартите на почтените електронни и печатни медии.
Посочваме лице за контакт съгласно чл. 18а, ал. 4 от АПК адвокат Теодор Божинов, съгласно писмо Ваш вх. № РОБ23-ТК00-27/27.06.2023 г."


Родители на децата на “Приказната фея”    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родители на децата на “Приказната фея” да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...