Чуждите езици са като прозорец към към света.

С настоящото писмо, ние родителите от ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас, изразяваме Подкрепата си в защита на г-жа Сабина Сакалиева. Г-жа Сабина Сакалиева е един доказал се и уважаван педагог, благодарение на който нашите деца изучават предмета с желание и посещават учебните часове с удоволствие и интерес. Начина на преподаване на г-жа Сабина Сакалиева и педагогическия и подход е  ясен и разбираем за децата.      В заключение на гореказаното, родителите от ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас сме на мнение, че учителят по английски език  Г-жа Сабина Сакалиева, заслужава да продължи да бъде учител в това училище и да продължи да образова децата ни.

 

Резюме от недоволните:
Victory.jpg