„Подкрепа за правното признаване на еднополовите бракове в България“.

Ние, долуподписаните, призоваваме българското правителство и националното законодателство да признаят еднополовите бракове в България. Еднополовите двойки трябва да имат същите права и привилегии, на които се радват хетеросексуалните двойки.

В тази петиция изключвам религиозните мотиви за брак и се водя единствено към насока за граждански брак. Той би позволил еднополовите двойки да имат право да се онаследяват, да вземат решения касаещи здравния статут на половинката си, да ползват всички услуги свързани със семейно застраховане и да бъдат защитени от престъпления от омраза.

В момента в България живеят хиляди еднополови двойки. И въпреки това те не са законно признати и не им е позволено да се сключват брак. Това е форма на дискриминация, която трябва да бъде прекратена.

Законовото признаване на еднополовите бракове би имало редица положителни ефекти за България. Това ще насърчи икономическия растеж и създаването на работни места, тъй като еднополовите двойки ще могат да се женят и да започват бизнес. Освен това би насърчило социалното приобщаване, тъй като еднополовите двойки вече няма да се чувстват като граждани втора класа.

Настояваме българското правителство и националното законодателство да признаят еднополовите бракове и да предоставят на еднополовите двойки същите права като на хетеросексуалните. Това би било стъпка към истинско равенство и справедливост за всички.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Georgi Georgiew да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...