Да запазим българските военни маршове общодостъпни за бъдещите ни поколения.

 

    Маршовете и химните изпълнявани от Военните оркестри са символ на БЪЛГАРЩИНАТА и ДЪРЖАВАТА! Те са писани специално да бъдат изпълнявани по церемониални поводи и именно от тези оркестри! Това са част от националните символи на България, нейната история и слава! Сдружение за възстановяване на българската слава „Бран“ и всички наши съмишлени -родолюбци категорично се противопоставяме на желанието на дружеството за управление на авторски права Музикаутор да настоява да се изпълняват изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) по отношение на структурите на Българската Армия. От СВБС „Бран“ настояваме да бъде приета промяна в ЗАПСП, която изрично да освободи структурите на БА от задължението да заплащат авторски права за мероприятия, в които те участват. В последните дни изключително много нашумя искането на „Мюзикаутор“ за  заплащане на изпълняваните от страна на Българските военни оркестри Български военни маршове. Видно от предявената претенция ние открито изразяваме своето основателно неодобрение от такъв тип искане,тъй като считаме,че на първо място същото е несъстоятелно. На следващо място Българските военни оркестри традиционно вземат участие в държавни и международни чествания, национални празници и годишнини. Такива Български  празници са Деня на освобождението 3-ти март , Празника на Българската армия и Ден на храбростта  6-ти май, Деня на независимостта на България 22-ри септември, Деня на Съединението на България 6-ти септември, Деня на българската писменост 24-ти май и много, много други. Оркестрите участват и при посрещане и изпращане на Български военнослужещи от и на мисии в чужбина, официални лица, дипломатически срещи ... Отново ТЕ участват и в случаите на смърт на Български военни момчета и момичета.Техните изпълнения звучат при почитане на Български герои като Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Генерал Иван Колев.... През най-новата ни история композитори на Български военни маршове са творци от ранга на  Патриарха на българската литература Иван Вазов, Николай Ракитин, основатевателя на българската професионална музика Добри Христов, маестро Георги Атанасов, Емануил Манолов, Цветан Радославов, капелмайсторът Георги Шагунов, Александър Морфов, Драгия Тумангелов, Любомир Бобевски, Тодор Стоев.. Музиката традиционно е спътник  на  Българския войник.Така например в Българското народно творчество трайно намира място „тръбача на поробените“ Чинтулов и неговите горещо-пламенни творби.Емблематични са  неговите „Вятър ечи,балкан стене“ , „Къде си вярна ти любов народна“, „Стани,стани юнак балкански“, с които се хвърлят срещу поробителите герои от българските възстанници.Не случайно тях пеят и Българските каторжници в Диарбекир. Отново с тях по своя път към бесилото поемат и поборниците от така трагично-смазаното Априлско въстание.Именно патриотичните  песни на Чинтулов  играят  голяма роля  в така чаканото събуждане  на  българския народ и се родеят  с “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. Няма да забравим и  „Един завет“ , където признанието на цял един  народ прави от марша синоним на връзката на славното минало на българския народ  с неговото бъдеще. Няма как да не споменем соловият марш на оркестър „Герои-летци“ в памет на капитан  Димитър  Списаревски.Марша  „Велик е нашия войник“  никой, никога, при всяка смяна на политически климати и режими не можа нито да отрече този марш, нито да го забрави, оставайки трайно в българското сърце. Марша „Шуми Марица“, създаден още през 1876 г. по време на Сръбско-турската война, в която българска доброволческа част се сражава под командването на генерал Черняев и се  пее от уста на уста  от опълченците в Руско-турската Освободителна война и от българските воини в Сръбско-българската война 1885 г. и в последвалите войни за национално обединение 1912-1918г. „ Шуми Марица“  е  и български национален химн в периода 1878 г. - 1947 г...... Примери бихме могли да дадем още стотици, но вероятно бихме пропуснали някой.Видно от всичко гореописано е, че всички тези велики произведения са изготвени при и по повод на Българската борба за незаисимост и суверенитет и те са способ, чрез който  всички ние почитаме достойните синове и дъщери на Майка България. Същевременно чрез тях бъдещите поколения ще  научат и разучат за всички тези славни моменти в Българската история. Открито се съмняваме в желанието на композиторите да печелят средства или да се облагодетелстват на гърба на Българската родова памет.  

                              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,          

   Обръщаме се към Вас лично и заеманите от Вас държавни и обществени ръководни постове с надеждата, че ще се противопоставите на тази изключителна дръзка намеса в българската военна историческа памет и ще защитите достойнството им така, както им следва. Нека не допускаме да се отнеме и малкото останало славна Българска история.

„България няма да забрави своите храбри синове.“!!!!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Anatoli Atanasov да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...