В ПОДКРЕПА НА МАЯ ГЕОРГИЕВА И ДЪЩЕРИТЕ Й МАРИНА И САНДИ

1. Ние сме ЗА защита на Мая Георгиева и децата Марина и Санди от НАСИЛИЕТО, което са преживели в дома на Александър Казаков. Държавата в лицето на съда, социалните служби, Агенция за закрила на детето трябва да направят всичко възможно да предотвратят насилническите действия и да ги санкционират, а не да ги поощряват с бездействието си и с безсилието да се справят с натиска.  

2. Ние сме ЗА правото на децата да живеят с майка си, да учат и да се развиват в Добрич, което е желание на децата.

3. Ние сме ЗА отвод на съдията, издаващ ограничителни заповеди на Мая Георгиева и родителите й да доближават децата.  

4. Ние сме ЗА подновяване на работата на социалните служби по проблема за НАСИЛИЕТО. Под натиска на Александър Казаков социалните служители  са работили години наред НЕ върху преодоляване на травмите от насилието, получени от майката и децата в град Козлодуй,  а са  приели, че главният проблем е отчуждаване на децата  от бащата. Отказът на децата да живеят с баща си е СЛЕДСТВИЕ от преживяното насилие. Изместването на центъра на тежестта от НАСИЛИЕТО върху отчуждаването повлиява на решенията на съда.

5. Ние сме ЗА преразглеждане на съдебните дела по случая от други съдии.

6. Ние сме ЗА отмяна на решението децата да са под попечителството на бащата. 

7. Ние сме ЗА отпадане на решението за принудително извеждане на децата от дома на Мая Георгиева в Добрич.  

8. Ние сме ЗА строги санкции срещу всички, които са прикривали истината или са я подменяли с лъжи.  

9. Ние сме ЗА съдебно преследване на Александър Казаков заради отнетото право на нормален живот, заради множеството фалшиви сигнали срещу Мая Георгиева и нейните родители и заради насилието и психическия тормоз, които е упражнявал и продължава да упражнява към момента.

Ние настояваме законите, които са в защита на правата на човека и детето да бъдат безкомпромисно и БЕЗПРИСТРАСТНО спазвани. Много майки и деца, жертви на  домашно насилие в България, следят случая и за момента губят надежда, че ако избягат от насилието, ще останат незащитени.

Полезни връзки

https://www.youtube.com/watch?v=I7UPwOViqSw&t=3s

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067616530239


Защита на Мая Георгиева и децата Марина и Санди от НАСИЛИЕТО    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Защита на Мая Георгиева и децата Марина и Санди от НАСИЛИЕТО ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...