Спаси новото ръководство на Районната организация на глухите в гр.София

Членовете на Районната организация на глухите в гр. София се борят за новото ръководство на РО-София. Ние, членовете изпитваме силна нужда от тях.

Ние сме СРЕЩУ старото ръководство на РО-София.

Те подадоха сигнал до съда, за да може новото ръководство да не могат да работят за глухите членове в гр. София. За да могат отново старото ръководство отново да бъдат на сила. Ние, членовете НЕ ИСКАМЕ това!

Ние, членовете, имаме правото да гласуваме за тези, за които сме се борили с години! Искаме да поставим край на битката! 

С вашата подкрепа, като подпишете петицията, ще покажем колко сме силни заедно! 

Тази петиция, тази промяна зависи от теб! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мари Пеева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...