Без авторски и сродни права върху народната музика,традиции и обичаи

До президента на Република България

До Народно събрание на Република България

До Министерски съвет на Република България

До Министерство на културата

Оказа се ,че в България отново има прецедент в законодателството! Закона за авторското право и сродните му права слага ръка върху едно национално богатство-народната музика и песен! Да се обединим като българи и да поискаме от българския парламент да защити народната музика и песни и да ги обяви със закон за Национално богатство каквото всъщност е! Съхранен през вековете ,не бива да е търговски инструмент. Българската народна музика и песен следва да се приравнят с националните символи Герб и знаме. Това е нашата визитка  чред целия свят! В момента хиляди ползват народната музика за печалбарство а това води до загуба на вековно богатство! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Цветомир Христов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...