За задържане, осъждане и справедливост срещу насилието над животни от Захари Шулев

София. 12 без 15 през нощта.
Човек излиза от дома си и примамва с храна бездомно куче.
Кучето подтичква след него, щастливо размахало опашка.
Четири часа по-късно, същият човек се появява. Носи кучето на ръце и го захвърля край пътя. Кучето не помръдва. Вече не тича, защото има счупени кости и множество порезни рани. Не маха с опашка, защото изпитва неистова болка .

Там го намират сутринта съседи.
Кучето е Мечо.
Десетина годишно момче, обичливо и добронамерено.
Сега Мечо е при нас.

Направихме малко разследване. Издирихме и изгледахме видео записите от околни охранителни камери. Не бяхме готови за това, което видяхме.
Задавахме въпроси и получихме ужасяващи отговори.
Свидетели разказват, че това насилие продължава от години. Че са чували писъците на безброй кучета и котки, че са намирали осакатените им трупове. Че са търсили съдействие от полицията, но не са го получили...

Ние вярваме, че за да заработи системата, трябва да я накараме да работи. Предадохме на полицията записите от камерата, имената на десетки свидетели (сред тях и деца, видели и чули неща, които никой не трябва да вижда и чува); епикриза от Централна ветеринарна клиника, където настанихме Мечо за денонощно наблюдение през първите няколко дни, след намирането му. Епикриза, в която се констатират счупените кости и порезните рани.

И докато заедно с доктор Златинов се борим за Мечо, очакваме с нетърпение полицията и прокуратурата да си свършат работата по начин, който да прекрати тази чудовищна жестокост, продължила дълго и отнела незнайно колко животи.
Защото, според законите на България, насилието срещу животни е престъпление. И е време за престъпленията да има наказания.

Лицето извършител на жестокостта е Захари Шулев с адрес гр.София, ул. Бяла ружа 2

Престъпленията са по чл.6 ; чл.7 (1) ; чл.7 (10) ; чл.7 (23)

 

Апелираме Закона за защита на животни да бъде променен в частност глава седма раздел първи , като административнонаказателните разпоредби да бъдат освен парична глоба да бъде добавена фиктивна осъдителна присъда с размер от три до тридесет години затвор за лицата извършвали жестокост към животни. 

 

 


ЗА Защита на животните    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ЗА Защита на животните да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.







Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...