Промени в проекта на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Във връзка с внесения на 24.10.2022 г. в Народното Събрание одобрен от Министерски съвет проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се обръщаме с призив за подкрепа за следните промени в него:  

1.      Контролиращият наличието на правила за вътрешнофирмено приемане на сигнали орган да бъде обвързан от наличието на одитирани и сертифицирани по съответните международни стандарти в съответната фирма и да приема в условията на обвързана компетентност (безусловно) за изпълнени изискванията на закона.  

2.      Възможността на един централизиран административен орган да разследва сигнали за нередности във всички сфери на стопанския живот да отпадне и това да остане прерогатив на съответните ресорни контролни органи.


Асоциация "Прозрачност без граници"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Асоциация "Прозрачност без граници" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...