Наименуване на зала в НЦПКПС, гр. Банкя на името на доц. Антоний Гълъбов

24220.jpgС подписа си под тази петиция заявяваме нашето искане зала 402 в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя да носи името на доц. Антоний Гълъбов – преподавател, който приковаваше вниманието на студентите и голяма част от обществото със своя интелект и ораторското си умение.

Нека изкажем уважение към знанието, увереността, почтеността и професионализма!    

С подробности за дейността на НЦПКПС можете да се запознаете на: 

https://www.niokso.bg/news.html

 


отдел „Квалификация“, НЦПКПС    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам отдел „Квалификация“, НЦПКПС да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...