Да спасим Тютюневия град

Ако сте възмутени от варварското разрушаване на Тютюневия град в Плводив, подкрепете нашето

   ОТВОРЕНО ПИСМО  

 

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРОФ. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

 

АРХ. ИВАН ШИШКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

Г-Н ИВАН ГЕШЕВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

През последните години българското общество води война за своето оцеляване  като държава, народ и духовност. Една от знаковите битки в тази война е битката за спасяването на тютюневите складове в Пловдив.

Защо ли? Защото тяхното разрушаване е символ на беззаконието, а без закон няма държава. Защото като част от нашето наследство, те съхраняват колективната ни памет, а без памет няма идентичност и народ. Защото единствено и само културата пази духовността. Тяхната съдба е нашето послание към бъдещите поколения. Води се битка не за сгради, а за държавност.

Преди повече от шест години гражданите спряха с жива верига събарянето на един от тютюневите складове – този на „Ориент Табако” на ул. "Одрин" №8. Направиха го не с помощта, а въпреки държавата в лицето на Министерство на културата и Община Пловдив. Обществото се изправи срещу корупцията в администрацията и мафията и успя да защити ценностите си.  Няколко месеца след това пламнаха складовете на Димитър Кудоглу на ул. „Капитан Андреев“ №2, на Даниел Шаки на ул. "Г.М. Димитров" №29 и този на ул. „Екзарх Йосиф” №13 и ул. „Иван Вазов”. Бурна обществена реакция и масови протести  белязаха и двете драматични събития. Безогледното и системно унищожаване на българското архитектурно наследство въпреки законите и в името на частни интереси,  получи обществено и политическо внимание.

Последваха шест години, в които Министерство на културата и Националният институт за недвижимо културно наследство не предприеха никакви действия за защита на Тютюневия град в Пловдив. До 1 и 2 септември т.г., когато под натиска на събитията и в момента на едновременното разрушаване на два от складовете, Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) към Министерство на културата им предостави статут на единични недвижими културни ценности (ЕНКЦ). За да спасят сградите, експертите буквално се състезаваха с багерите.

Процедурата обаче изисква Заповед на министъра на културата, а такава няма и до днес – месец по-късно. Не са ясни причините за това. Администрирането на процеса не е убедителен аргумент, защото извънредните ситуации изискват извънредни решения. В очакване на заповедта собствениците на единия склад не само го разрушиха, а изринаха и изнесоха и остатъците от него.

Ето защо се обръщаме към Вас със следните искания:

1. Незабавно да бъде издадена заповед от министъра на културата, която да завърши процедурата по предоставяне на статут както на двата потърпевши склада, така  и на останалите четири, за които има решение на СЕСОНКЦ.

2. Министърът на културата да инициира предоставяне на статут на исторически културни ценности на следните тютюневи складове:

- Склад на „Ориент Табако” на ул. "Одрин" №8, спасен от багерите с жива верига през 2016 г.;

- Склад на Димитър Кудоглу на ул. „Капитан Андреев“ №2, опожарен през 2016 г.;

- Склад на ъгъла на ул. „Иван Вазов“ и ул.“Екзарх Йосиф“, опожарен през 2016 г.;

- Склад на Даниел Шаки на ул. "Г.М. Димитров" №29, опожарен през 2016г. и частично разрушен на 1и 2 септември т.г.;

- Склад на Кочо Попов и братя Михалови, ведно с прилежащата къща, на бул. "Христо Ботев" №51-53, разрушен до основи по време на заседанието на СЕСОНКЦ, на което се гласува даването му на статут на ЕНКЦ;

- Склад на „Никотеа” на бул. "Христо Ботев" №57, спрян от разрушаване през 2021 г. по граждански сигнал.  

Мотивите за това искане са очевидни. Сградите са не само забележителни образци на индустриалния дизайн от първата половина на XX в. Те са свидетели на важни исторически събития, свързани с историята на тютюневата промишленост и работническите движения в България както преди, така и след 9 септември 1944 г. Ще споменем само най-голямата работническа стачка в България, избухнала в същите сгради на 17 юни 1940 г., както и по-малко известната, но изключително важна стачка на тютюноработничките в Пловдив, започнала на 4 май 1953 г., прераснала в работнически бунт и кърваво потушена от репресивните сили на властта.

Тютюневите складове са не само свидетели на историята; в наши дни те се оказаха точка на противостоене между интересите на гражданското общество и на жадния за бързи печалби капитал, който безогледно руши достигналото до нас културно наследство - поведение в ярък контраст с човеколюбивите жестове на големия индустриалец и дарител Димитър Кудоглу.  

3. Министърът на регионалното развитие да разпореди чрез ДНСК проверка във връзка с одобряването на подробния устройствен план за тютюневия склад на Кочо Попов и братя Михалови и прилежащата към него къща на бул. “Христо Ботев“ №51-53, както и за одобряването на подробния устройствен план за тютюневия склад на „Ориент Табако” на ул. „Одрин“ №8. Да сезира прокуратурата за извършените закононарушения.

4. Министърът на регионалното развитие да разпореди чрез ДНСК проверка на проектната документация за разрушаване на двата склада - на Даниел Шаки на ул. “Г.М. Димитров“ №29 и на Кочо Попов и братя Михалови  на  бул. “Христо Ботев“ №51-53. Да сезира прокуратурата за извършените закононарушения.

5. Министърът на културата да сезира съответната прокуратура и съдебните органи във връзка със закононарушения, извършени при одобряване на подробния устройствен план за тютюневия склад и прилежащата към него къща на бул. “Христо Ботев“ №51-53 и проектната документация за разрушаване на двата склада – на Даниел Шаки на ул. “Г.М. Димитров“ №29 и на Кочо Попов и братя Михалови, ведно с къщата,  на  бул. “Христо Ботев“ №51-53.

6. Главният прокурор да осъществи надзор за законност за защита на законните права и интереси на държавата чрез сезиране на компетентния съд относно издадените актове за недвижимите имоти, находящи се на бул. "Христо Ботев" № 51-53, ул. „Г.М.Димитров“ №29 и ул. „Одрин“ №8.  

Господин Президент,

Преди две години Вие излязохте от сградата на президентството и се присъединихте към протеста на хората срещу овладяната от мафията държава. Сега е моментът да подкрепите думите си с дела, като съдействате за установяване на върховенството на закона и подпомогнете усилията на обществото за ред, справедливост и опазване на националната идентичност и духовност.  

С уважение,  

проф. Мария Шнитер, д.н.к. антрополог

адв. Михаил Екимджиев

арх. Петкана Бакалова    

  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Петкана Бакалова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...