СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЪКРАТИ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!

До Президента на Република България

г-н Румен Радев

Копие: До медиите в Република България

ОТКРИТО ПИСМО

от Калин Цветанов Манолов

ОТНОСНО: Нуждата от намаляване на администрацията от служебното правителство

Уважаеми г-н Президент,

Предстои да назначите четвърто в рамките на Вашия мандат служебно правителство. То ще поеме управлението на страната в ситуация на остра политическа конфронтация и множество застъпващи се кризи, които няма ресурса да разреши. Но може да направи нещо много полезно с дългосрочни позитивни последици за България.

Главната причина България да е прекрасна страна и лошо управлявана държава е: все още не сме разбрали, че правителството е инструмент с ограничени възможности. То е като пистолет - може да го ползваме за залавяне на бандити, озаптяване на хулигани и наказание на измамници, но с него не можем да орем нива, да строим къща, да рисуваме картина, да играем футбол.

Политиците досега се проваляха, защото не виждат тази разлика. Когато държавата се занимава с неща, за които не е пригодна, хаби огромен ресурс, с чиято помощ би могло да се ускори икономическото развитие, да се ограничи корупцията и да се пребори престъпността.

Корупцията е директен продукт на поръчковото законодателство, каквито за съжаление са повечето съвременни законодателства. По заобиколен, "законов" път, се създава търсене и предлгане на стоки и услуги, които като граждани имаме право да получаваме без държавни пречки и посредничество. Това с особена сила важи за административните структури и органи на изпълнителната власт.

Г-н Президент,

Призовавам ви да възложите на министрите в назначеното от Вас служебно правителство още през първата седмица от работата си да изискат от всеки ръководител на административна структура или държавен орган да им предаде доклад, с който да обоснове: първо-съществуването на структурата, и след това - размерът на нейния бюджет. Сега в интегрираната информационна система на държавната администрация, в раздела „Административни структури и органи на изпълнителната власт“, са описани 224 звена на централно ниво плюс 473 териториални звена. Има и 86 държавно-обществени, консултативни и координационни съвета и комисии. През годините броят им расте в геометрична прогресия.

Държавните агенции, дирекции, комисии и служби, ежедневно бълват правилници за прилагане на множество закони. Те не само регламентират живота на гражданите до последната подробност, но и на практика отменят легитимно приетите закони. Чрез това квази-законодателство чиновниците, популярно наричани бюрократи, си присвояват властта да решават множество важни въпроси "по своя преценка", т.е., произволно. Те по правило са некадърни и с широки пръсти, а на всичко отгоре се самовъзпроизвеждат. Теоретично действията им могат да се оспорват в съда, но на практика това е илюзия. Всеки ден бюрократите увеличават властта си и не след дълго ще държат цялата страна в ръцете си!

За да не се случи това, на базата на докладите на ръководителите на агенции, дирекции и служби, служебното правителство трябва да промени устройствените правилници на Министерски съвет и на министерствата така, че структурите с дублиращи се функции да бъдат премахнати, и да бъде осигурено високо качество на публичните услуги. Премахването на дублиращите структури и функции ще позволи съкращаване на щатовете, без да се нарушава качеството и обема на извършваната работа.

Това трябва да стане ПРЕДИ изборите за 48-мо Народно събрание!

Част от дълго отлаганата административна реформа е и премахването на позицията „заместник-министър“. Заместник-министрите са политкомисарите, които досега прокарваха в министерствата партийните, групови, кланови и родови интереси. Развитите европейски страни отдавна са разбрали това - в повече от две трети от страните в Европейския съюз няма зам.-министри. Вместо на свои заместници, министрите се опират в дейността си на висококвалифицирани държавни служители.

Пример в това отношение е Франция, чиято администрация е една от най-модерните в света. Тя изцяло е основана на програмното бюджетиране, качеството на подготовката и мобилността на висшите държавни служители. България може и трябва решително да модернизира структурата на държавната си администрация, и рязко да повиши квалификацията на държавните служители. Това ще пресече възможността в държавната администрация да бъдат назначавани партийни "партизани", които са ядрото на корупцията, облечена във власт.

Г-н Президент,

Ако подходите държавнически, назначеното от Вас служебно правителство би могло да направи първите планомерни и решителни стъпки към промяната на статуквото, на която преди две години вие станахте гарант. Често наричаме това статукво „задкулисие“, но задкулисието не е нищо друго, освен срастване на корумпираната администрация със сенчестия бизнес.

Единственият нужен закон на свободните хора е :"Не кради!" Единствената нужна администрация - тази, която работи за тях.

София, 27 юли 2022 г.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Калин Манолов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...