Да спасим фурната на с. Свежен!

   Ние - жители и приятели на с.Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив, създадохме тази петиция, за да намерим по-голяма подкрепа при внасянето на искането ни към Общински съвет Брезово – да вземе решение да се развали Договор №42 за Продажба на Фурната в с. Свежен, поради неизпълнение на договора.

Ето фактологията накратко: На 26.06.2017г, на основание чл.35 ал.1 и т.6 от ЗОС, чл.47 и чл.105 от НРПУРОИ, Решение №206 на Общински съвет гр.Брезово, взето с протокол №20 от 30.03.2017г, доклад на конкурсната комисия от 31.05.2017г за проведен публично оповестен конкурс на 31.05.2017г и влязла в сила Заповед №347/01.06.2017г на Кмета на Община Брезово, е сключен Договор №42 за Продажба на Фурната на с.Свежен - едноетажна сграда със застроена площ 196кв.м. и застроено дворно място с площ 860кв.м. за цената 14 201 лв и при следните условия от конкурса:

1. Купувачът се задължава в срок от 2 год. от датата (26.06.2017г) да въведе Фурната в експлоатация;

2. Купувачът се задължава в срок от 10 год. да не променя характера и предназначението на имота.

На 08.02.2019г, на основание Решение №436/29.11.2018г, №441/20.12.2018г и 443/27.12.2018г на Общински съвет гр.Брезово е подписано Допълнително споразумение вх. рег. №3220/12.02.2019г, с което срокът за въвеждане на Фурната в експлоатация се удължава от 2 на 5 год.

Уважаеми дами и господа, Срокът от 5 год., в който Фурната трябваше да заработи, изтече на 26.06.2022г. За този период сградата просто е изоставена без никаква грижа, покривът е пропаднал, прозорците зеят, лястовиците си правят гнезда в помещенията и се чака сградата да се саморазруши. 

На снимките ще видите как изглеждат днес старата пещ за хляб, старите казани за тестото, масата и рафтовете за хляба, останали от преди половин век. Фурната е много интересна и с това, че вътре в нея, зад пещта се намира и помещението на селската баня - една много интересна и умна енергийно ефективна комбинация, създадена от нашите деди с много мисъл и грижа за общото благо. Всичко си стои все още непокътнато и слава Богу!

283575435_316704150619106_6666603145958153472_n2.jpg

283414600_415687507095166_2910557853881726012_n3.jpg

283652998_430163925184287_718888144834472967_n2.jpg

283912776_321101366707278_4951725110540712630_n1.jpg

Село Свежен (Аджар) е чудно красиво село в Сърнена Средна гора, с много богата и славна история, архитектурен резерват, потънало в живописна чиста природа и с голям неизползван потенциал. През последните години селото ни загива. От 100-те автентични стари къщи - паметници на културата, са останали около половината. Фурната е една от малкото останали (2-3) обществени сгради на селото и би могла да допринесе много за развитието му, ако се използва разумно.

От изключителна важност е да запазим този имот за селото. Сега имаме шанс да го направим. Молим ви, пдкрепете ни!  

______________________________________________________________________

Допълнение след проведената сесия на Общински съвет Брезово от 28.07.22г.

След голямата дискусия по време на сесията, резултатите са тези:

Договорът не е изпълнен нито за 2, нито за 5 години, нито има изгледи някога това да се случи. Няма да бъде развален поради неизпълнение, защото този, който има по закон право да го предприеме - кметът на община Брезово, не желае да го направи. Купувачът няма да понесе никаква отговорност за разрушаването на сградата през тези години, нито кметът на общината за бездействието си. На сесията беше представено писмо от купувача, в което той обяснява, че намеренията му за бизнес с фурната са се променили. Ето защо не можем да очакваме фурната да се възстанови от него. Дали ще се разпореди с имота, зависи само от него.

Какво зависи от нас? Да продължаваме да настояваме за спасяването на фурната. Продължаваме събирането на подписи с петицията, разпространявайте я! Въпросът за фурната ще го поставим отново на една от следващите сесии на Общински съвет Брезово, когато се промени някой елемент от настоящата обстановка. 

Благодаря Ви! Вашата подкрепа е много важна, за да спасим фурната на с.Свежен! 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Катя Тосева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...