ПРОТИВ УНИЩОЖАВАНЕ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ДЕРЕТО НА КАРАНТИНАТА И ЗЕЛЕНИКА.

На 27.05.2022г., в имотите, в района на Карантината и Зеленика, район Аспарухово, Варна,  се появиха едрогабаритни машини с указателни надписи на „ПЪТТРАНС“ /специализиран булдозер, трактор, багер, машини за сеч на дървесина, тежки камиони за извозване на земна маса/, и се извършиха следните безобразия:

- безогледно изсичане на дървесина /акации, борове и др. културни видове/, вкл. и на дървета с диаметър около 1 м.

- чрез специализирания булдозер и багер се прокараха „пътища“, които стигнаха до вилните сграда в м. Зеленика.

-  естествените хълмове бяха обградени с „пътища“, и започна премахването на хълмовете.

-  тонове земна маса бе отнета и извозена. Горните действия бяха извършени в координация със служители на „Горско стопанство“ Варна, които камуфлираха акцията. В резултат на това, се причиниха:

-  водосборното дере е обезлесено. Водата в дерето изчезна. Няма какво да спре прииждаща вода. Създадени на условия за наводнения, свлачища и други бедствия. -  естествения релеф и характер на целия район е изцяло променен. Тоновете отнета земна маса и прокараните „пътища“, са причинили непоправими вреди на околната среда и са създали опасни условия за хора и имущество в района

-  създадени са условия за пропадане на пътя Галата – Варна.

-  при наводнение или свлачище, има опасност от разрушаване на Помпената станция за Галата.

Всичко това се извърши в имоти, собственост на „ЛАНДМАРКА“ ЕООД.

На 18.01.2022 г., Експертен съвет по териториално устройство към община Варна, дава зелена светлина за изработване на ПУП – ПРЗ за целия район.

В имотите се проектира изграждане на високи сгради и инфраструктура, което може да причини бедствия, застрашаващи живота, здравето и имуществото на много хора.

Спомнете си, какво се случи на 19.06.2014 г.!

Все още няма одобрен ПУП-ПРЗ за имотите, няма издадено строително разрешение, но ако не предприемем координирано, масово и солидарно противопоставяне, това със сигурност ЩЕ СТАНЕ.

Моля, вижте снимките 285439900_5553234928034659_4612265919857339397_n.jpg932.jpg1157.jpg834.jpg

 


Александър Александров    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Александър Александров да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...