Забрана на проучванията и добив на шистов газ в област Враца

karta-gas.jpgПозовавайки се на законното си Конституционно право за избор на екологичен начин на живот в чиста околна среда, НИЕ, жителите на област Враца подписахме настоящата петиция с текст:

Настояваме категорично да се забранят проучванията и концесията за добив на шистов газ.

Не желаем, заради чужди интереси земята ни да се превърне в лунен пейзаж, а населението да е изложено на риск.

ЗА по-добра държава НА децата ни!

Елементите на използваната технология, които увреждат околната среда са:

- Проучването се съпътства с изграждане наземна инфраструктура - пътища, сондажна площадка, резервоари за вода, канали за доставяне на водата, помпени станции, резервоари-утаители за отработените води и съоръжения за
пречистването им, съоръжения за улавяне на газа и неговото пренасяне.

- Сондажа преминава през водоносни хоризонти - дори да не се наблюдава замърсяване на водоносния хоризонт след сондажа, след години е
възможно да стане просмукване и водоносният хоризонт да влезе в контакт с
разпуканите шисти, замърсени с остатъчните количества технологичните
разтвори.

- Използване на химически вещества - използваните вещества за подобряване на извличането на газа са над 200, като със сигурност сред тях има и секретни (необявени) експериментални добавки.
Има данни за отказ от страна на фирмите да разкрият състава на ползваните от
тях химични вещества.

- Използване на големи количества вода - 20 милиона литра вода се използва при един кладенец.

- Взривявания в шистите с цел мобилизиране на включения в тях газ.

- Създаване на предпоставки за нежелателни явления като отводняване на
подпочвени води и предизвикване на локални трусове/земетресения

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Илиан Дамянов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...