Да върна ли Литекс в Ловеч?

Здравейте, армейци.

Питам ви директно "желаете ли връщането на Литекс в Ловеч?"

Ваш Г. Г. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Г. Г. да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...