НЕ! НЕ на пореден облигационен заем на Община Кюстендил!

- Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци, заради виновно неизпълнение на Кмета и общинската администрация, изразяващо се в неплащане на дължими отчисления по Закон за управление на отпадъците!;

- Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци, ако не се проведе "местен референдум" по темата;

- Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци с обезпечение "бъдещи приходи на Община Кюстендил," което означава или увеличение на "местните такси" /такса смет напр./ или спешно продаване на общински активи /имущество/ на занижени стойности. Имаше "местен референдум" през 2021 г. който не прие идеята на Кмета за увеличаване % на местните данъци и такси.

- Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци при неяснота за финансиращата банкова институция и дали тя отговаря на стрес-тест изисванията на ЕЦБ, вкл. публичността на нейният собственик;

- Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци за 10 години, като според проведеното обществено обсъждане /формално/ е ясно, че само за тази година ежемесечните падежи започват да се увеличават от 200 000 лв. от 30.04.2022 г. до 300 000 лв. до 30.11.2022 г. Никой кюстендилски гражданин и/или днъкоплатец няма персонална вина и отговорност за такъв тип задължения по изп. дело образувано в НАП. Основанието за това изп. дело в НАП са влезли в сила съдебни актове, които потвърждават наложеното адм. наказание от РИОСВ - Перник. 


Любомир Иванов и "Приятели".    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Любомир Иванов и "Приятели". да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...