Място за всички деца в ДГ , ДЯ и ОДЗ гр Варна

Години наред се борим с общината за адекватно разпределение на местата в детските заведения в Гр Варна.

След поредното обявяване на свободните места ,проблема наболя още повече! 

Молим за равен шанс за всяко дете и място в детските заведения за всички ! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Елина Боева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...