Създаване и приемане на Етичен кодекс за поведение на общиснките съветници от Общински съвет Брезово

Община Брезово е една от малкото общини в България, която няма приет свой ЕТИЧЕН КОДЕКС на общиснките съветници от Общински съвет. За жалост в нормативната уредба на Р. България, няма заложено определение на етичните правила, по които трябва да се движи един общиснки съветник в работата си с колегитие и народа, когото представлява. Затова всяка община самосиндикално трябва да приеме Етичен кодекс и да състави етична комисия. 

Приемането на Етичен кодекс е важано, защото той е единствения механизъм, който може да възпрепядства един или повече общиснки съветници от поведенчески произвол. Общиснкият съвет е избран от гражданите на Община Брезово, положил е клетва да служи на интересите на гражданите на общината, но без Етичен кодекс гражданите не могат да сезират нито един орган, който да защити интересите им. Което значи, че всеки един общиснки съветник в момента, може да се държи с данъкоплатците и колегите си по недопустим за обществено лице начин, защото напрактика е недосегаем от закона. 

Ние гражданите на Община Брезово искаме изготвяне и приемане на Етичен кодекс за поведение на общинските съветници от Община съвет Брезово. Надяваме се това да стане във възможно най-кратки срокове. 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Росица Каламова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...