Пълно обследване на покривната конструкция на СУ "Димчо Дебелянов" гр. Варна

                                                             11224.jpg2343.jpg3545467.jpgДо ОБЩИНА ВАРНА                                                                     ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА                                     РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-ВАРНА              

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

На 08.02.2022 г., част от покривната конструкция на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, претърпя щета. Очевидно е, че предстои ремонт на наскоро подновения с еврофинансиране покрив. Членовете на Обществения съвет и родители на деца, учещи в СУ „Димчо Дебелянов“, сме обезпокоени от поредния проблем с базата, който ограничава движението и е потенциално опасен за деца и служители на училището, както и за преминаващи през централната част на Варна граждани. Още по-тревожни са сигналите в медиите, че и други ремонти, извършени по същия проект, вече дават сериозни дефекти. И от неспециалист е видно, че и други зони, освен с падналите керемиди, не изглеждат в подобаващо състояние. Предвид всичко това и нуждата от окончателно решение на проблема, както и с оглед обезпечение на всеобхватността на бъдещия ремонт, настояваме за извършване на обстойно техническо обследване на покривната конструкция. То би изяснило причините за аварията, което ще способства отстраняването им и ще препятства нужда от последващи ремонтни дейности. Не по- малка полза от цялостна експертиза би било прекъсване на спиралата от частични ремонти и оптимизиране на разходваните обществени средства. Животът, здравето и спокойствието  на децата и обезпечаването на непрекъснат учебен процес са приоритет както на училищното ръководство и персонал, така и на Обществения съвет, като орган, осъществяващ граждански контрол и представляващ родителите на ученици, обучаващи се в училището.     

 

С уважение,

Членове на ОС при СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Варна:

Г. Георгиев, Л. Мачева, Д. Стефанова, М. Златанова, Ем. Димитрова, М. Георгиева, Р. Минкова, Г. Симеонова Aт. Радев

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Галин Георгиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...