Подписка за недопускане складиране на отпадъци от хуманна медицина на територията на Община Варна

ДО:          

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И

ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО:

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ

РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО:

УПРАВИТЕЛЯ НА ОБЛАСТ С

АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА

ДО:

ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО:

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО:

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ДО:

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ДО:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ДО:

КМЕТ НА СЕЛО ТОПОЛИ

 

ДО:

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА

 

На 18.02.2022 година  в Кметство Тополи е пристигнало  Уведомление за инвестиционно предложение на софийската фирма “ЕКОСЕЙФ“ ООД, която планира обособяването на площадка за складиране и съхраняване на необработени инфекциозни отпадъци от лечебни и здравни заведения, подлежащи на последващо крайно третиране/ обезвреждане, на територията на  с. Тополи, м-ст „Клисе баир“, общ. Варна. Инвестиционното предложение е видно в цялост на таблото за обяви в Кметството.

Нашата позиция: Категорично възразяваме срещу така нареченото инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване “ на територията на Кметство Тополи.

Общественото недоволство ескалира, защото в землището на населеното място, съвсем в близост до селото,  вече има предостатъчно замърсяващи производства в т.ч. екирисаж, асфалтови бази, депо за гуми, купища строителни отпадъци и положението от години е нетърпимо.

Обособяването на площадка за събиране и съхраняване на медицински отпадъци, предвид степента им на опасност за човешкото здраве и реалната заплаха  от разпространението на заразни и инфекциозни болести, е в пълно противоречие с обществените нагласи в населеното място и всеки здравомислещ човек следва да заявяви нулева толерантност към складирането на каквито и да било отпадъци и отпадни продукти в непосредствена близост до град Варна.

Не може и не бива да се неглижира общественото мнение. Въпреки, че компетентен орган по случая е РИОСВ, ние от инициативния комитет декларираме,че няма да допуснем волята на народа да бъде поставена на второ място след бизнес интересите на определена частна организация.Няма да допуснем втори случай като разрушената емблематична сграда по-известна като „ Дом Младост“.

Можем да задаваме стотици хиляди въпроси относно това, което някой е решил, че ще прави на наша територия и да предизвикваме безкрайни проверки, но в държавата на бележките, където някой може да напише в документ каквото си иска и съответния орган да го приеме понеже е законово издържано и  документирано не означава, че е правилно. Това е българския вариант на печално известния параграф 22 – буквално.

Това е поредния тест за българската демокрация. Ние вече над 30 години сме в преход и той няма да свърши, докато Държавата и съответните и институции не постави обществения интерес пред частния като едновременно с това защити в пълна степен личността на всеки и неговата собвеност. Държавата ни се превръща в бунище! Това ли ще завещаем след нас? Ако продължаваме така скоро няма да имаме чиста вода за пиене и храна за ядене! Кому е нужно това? За пари ли тровим децата си? Няма да стоим безучастно и да гледаме как някой вилнее над бащино ни огнище!

Призоваваме всички истински българи да подкрепят и с подписването си да защитят опазването на и без това оредялата ни и болна природа. Вярваме, че обединени не можем да бъдем победени.


Инициативен комитет "Тополи диша"    Свържете се с автора на петицията