ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА НА Г-Н ИЛИЯН ВЪЛЧЕВ - УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" ГР. СЛИВЕН

     С настоящото писмо, ние родителите на учениците от 5В клас изразяваме нашата безрезервна подкрепа в защита на г-н Илиян Вълчев.

     Мнението на родителите, както и на децата ни във връзка със случая е следното: Учителят г-н Илиян Вълчев е един доказал се и уважаван педагог, благодарение на който нашите деца изучават предмета с желание и посещават учебните часове с огромно удоволствие. Начина на преподаване на учителя Илиян Вълчев и педагогическия му подход е  ясен и разбираем за децата. Те лесно възприемат новия материал по урока още в час. Г-н Вълчев подхожда към всеки ученик индивидуално с разбиране и адекватност.         

     По повод поведението на Давид Станимиров: Давид има чести прояви на агресия и буйство спрямо своите съученици. Проявява неуважение към тях чрез словесни нападки и грубо отношение. Не спазва дисциплината в час и в междучасията.                 

     В заключение на гореказаното, родителите и учениците от 5 В клас на ОУ Христо Ботев Сливен сме на мнение, че учителят по математика г-н Илиян Вълчев, заслужава да продължи да бъде учител в това училище и да продължи да образова децата ни.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Радост Николова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...