КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА От потребителите на ТЕЦ – Габрово

На вниманието на:

Министерство на енергетиката,

гр.София, 1000, ул. "Триадица" 8

и

До: Омбудсман на Република България,

г-жа Диана Ковачева,

 гр. София 1202, ул. Георг Вашингтон № 22  

КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА

От потребителите на ТЕЦ – Габрово

Уважаеми Министерство на енергетиката,

Уважаема г-жо Ковачева, Омбудсман на Република България,

Отправяме тази жалба към вас с молба да се извърши проверка на дейността на ТЕЦ-Габрово, със седалище ул. "Индустриална" 6, Габрово 5300, тъй като от началото на текущия отоплителен сезон ТЕЦ-Габрово редовно НЕ изпълнява изобщо топлоподаване към абонатите си, поради чести аварии или други причини! Освен това, когато все пак има топлоподаване към абонатите, температурата е твърде слаба и реално не може да се използва за отопление (в различни абонатни станции засякохме входяща температура на водата 40-50 o C ). Освен проблем с топлоподаването, съответно с отоплението, имаме и проблем с комуникацията с ТЕЦ-Габрово – на посочените официални телефони почти никога никой не отговаря на обажданията ни, а също и често липсва всякаква информация за периода на поредната авария дори на сайта им, като се случва в продължение на дни наред да няма изобщо топлоподаване, или то е с твърде ниска температура и не може да служи да отопление! В резултат, се налага да ползваме алтернативни методи на отопление, но това отопление също изпарява течността в епруветките, поставени на радиаторите, т.е. заплащаме ДВОЙНО отоплението, когато не получаваме заявената услуга от ТЕЦ-Габрово!

Надяваме се, че ще бъде извършена проверка на ТЕЦ-Габрово и също, ще получим коменсации, заради ДВОЙНОТО заплащане на отоплението, което се получава в резултат на некоректното отношение на ТЕЦ-Габрово към нас, абонатите.

С уважение!

Потребителите на ТЕЦ – Габрово

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Надя Колева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...