Непосилни сметки за отопление на дърва и пелети.

В България населението се отоплява приоритетно на дърва и пелети. Цената на дървата за огрев и пелетите се е качила двойно. В същото време Правителството предприема регулации на пазара само за ползвателите на ток и газ, при които няма такова драстично увеличение. Добиваната у нас дървесината, е стратегическа суровина с първостепенно значение, защото е Национален регулативен ресурс и се използва за строителство, отопление и в частност за производство на пелети. За разлика от нас съседна Румъния миналата година забраниха износа на дървен материал и пелети, а у нас тировете сновяха по пътищата препълнени и изнасяха през граница.

В тази връзка настояваме:

1. Да се направи Анализ за причините довели до двойното увеличение на цената на дървесината – за огрев от 90 лв/т на 185лв/т, на пелети – от 380 на 700лв/т., за строителство от 230 на 700лв/м³

2. Министъра на МЗХГ да вземе решение да изпълни чл.126 от Закона за горите, в който е предвидено Министъра на земеделието, храните и горите временно да забрани износа на дървен материал.

3. Да се вземат адекватни решения и да се публикуват Мерки, които ще предприемат, за ограничаване и възстановяване на цените.

Благодарим Ви предварително!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Иван Георгиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...