Подписка срещу изграждането на инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, заложено в ИП на „Петрургия“ ЕООД във с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново

hdr-pav-suh11.png

До

Народното събрание на Република България
Министерски съвет на Република България
Министерството на околната среда и водите
Председателя на народното събрание,
Кмета на община Павликени,
Кмета на община Сухиндол,
Кмета на община Левски,
Кмета на община Севлиево,
Кмета на община Велико Търново,

Уважаеми Народни представители,
Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-да Кметове,

Подписка срещу изграждането на инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, заложено в инвестиционно предложение на „Петрургия“ ЕООД във с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново:

Ние, гражданите на общините Сухиндол, Павликени, Левски, Севлиево и Велико Търново възразяваме срещу допускането на мащабни дейности от „Петрургия“ ЕООД за третиране на RDF отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергия, които са с потенциал за допълнително замърсяване на въздуха, водите и почвите.

Ние, гражданите на горепосочените общини, отхвърляме проекта за инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, заложено в инвестиционно предложение на „Петрургия“ ЕООД за изграждане на енергоизточник/енергийна централа за нуждите на производството и издаването на разрешително за горене на отпадъци на територията на община Павликени.

Категорично отхвърляме инвестиционното предложение, свързано с (RDF) отпадъци за: площадка и/или контейнери за събиране и съхранение на отпадъци в имот край село Върбовка, община Павликени, област Велико Търново с възложител „Петрургия“ ЕООД.

Категорично отхвърляме инвестиционно предложение на „Петрургия“ ЕООД, заявено в писмо с изх.№24/16.03.2021 до РИОСВ Велико Търново за: "изграждане на енергоизточник за нуждите на производството" в който, да постъпват модифицирани горива от отпадъци (RDF).

Ние, гражданите, настояваме за забрана на нови и текущи инвестиционни предложения, свързани с изгарянето на RDF отпадъци на територията на община Павликени. Всички икономически политики на ЕС изключват изгарянето, като метод за използване на отпадъците, което със същата сила важи и за Община Павликени. Тя също е член на Европа.

RDF може да бъде произведено с различни свойства. Основните характеристики на твърдото гориво от отпадъци са калоричната стойност, пепелното- и влагосъдържание. Висококачественото RDF се отличава с ниски стойности за съдържанието на вода и пепел и с висока калоричност.

В България и в развиващите се страни, където контейнерите за смет са предимно на открито и са с високо съдържание на влага, може да се очаква, че полученото RDF ще е с по-лошо качество.

Последователна е активната ни позиция като граждани, които отстояваме основното си право на здравословна и благоприятна околна среда, гарантирана ни от конституцията на Република България и настояваме незабавно да бъде забранено всяко промишлено производство замърсяващо околната среда което може да доведе до влошаване на качество на жизнената среда в община Павликени, община Сухиндол, както и околните населени места, които ще бъдат засегнати.

С настоящата подписка ви уведомяваме, че ще предприемем всички възможни законни мерки, за да защитим правото си на достоен живот и чиста околна среда. Категорично отхвърляме всякакви административни решения, застрашаващи живота и здравето на жителите на община Павликени, община Сухиндол, община Левски, община Севлиево, община Велико Търново, и на околните населени места. Не приемаме никакви доводи в защита на инвестиционни намерения, свързани с отпадъци, за сметка на живота и здравето на населението. 

Предпочитаме Павликени, Сухиндол, Левски, Севлиево и Велико Търново да се развиват като модерни общини, привличащи инвеститори с производства като: информационни технологии, текстилна, шивашка, хранително-вкусова промишленост, машиностроене и др.

Най-засегнатите общини Сухиндол и Павликени имат древна история и вярваме, че трябва да се развиват и като туристически дестинации. Инсталациите за горене на отпадъци и площадките/контейнерите за складирането им обричат нашите населени места на упадък, повличащ след себе си хора и природа. Дейностите с отпадъци са източник на замърсители, като диоксини и фурани, определени тежки метали - доказано канцерогенни замърсители.

Хората искат да дишат чист въздух! Подписката ще е активна и ще придружава възраженията ни срещу инвестиционни намерения, свързани с отпадъци.

Ние не само няма да спрем с протеста си, но и тази подписка ще бъде изпратена до много български, европейски и световни институции.

Според изнесени през 2018 г. данни на Европейската агенция за околна среда България е на първо място в Европа по замърсяване на въздуха и на първо място по брой смъртни случаи, причинени от мръсния въздух (211 на 100 000 души). През 2017 г. България е санкционирана от Европейския съд заради редовно превишаване на пределно-допустимите норми на фини прахови частици във въздуха. Заведен е иск срещу страната ни заради неспазване на нормите за серен диоксид.

Убедени сме, че голяма част от замърсяването се дължи на горенето, наречено „оползотворяване“ на отпадъци, представени като RDF-гориво, с разнороден, често неясен и съмнителен състав.

Уважаеми дами и господа, казваме ви СТОП на безобразията под каквато и да е форма! Това е нашият дом, нашето здраве и нашето бъдеще.

Инициатор на подписката:
Сухиндол ИНФО


Сухиндол ИНФО (www.suhindol.info)    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сухиндол ИНФО (www.suhindol.info) да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )