УХТ подписка

Тази петиция се включва като част от официалното писмо, насочено към проф. д-р. инж. Пламен Моллов, ректор на Университет по хранителни технологии /УХТ/. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Студентите на УХТ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...