Да съхраним средищата за развитие на децата

До Президента на Република България
До Министър-председателя на Република България
До Министъра на здравеопазването
До Министъра на образованието и науката
Копие до Омбудсмана на Република България
 
 
 

През последните седмици отново станахме свидетели на поголовно ограничаване на дейностите за деца и подрастващи в редица области в страната. Забраняват се присъствените занимания в образователните центрове и школите за изкуства, силно се ограничават спортните занятия. Ние, долуподписаните граждани, родители, преподаватели, треньори, възразяваме срещу тези мерки по следните причини:

1. Извънкласните форми са важна част от образованието на децата и подрастващите в България. За никого не е тайна, че училищната ни система  страда от множество недъзи и пробойни, които се компенсират с неформални занимания. 

2. Извънкласните форми са  изключително важни за физическото и психическото развитие на децата и подрастващите. Те осигуряват както незаменими възможности за двигателна активност, за творчество и за развиване на най-разнородни умения и интереси, така и за съхраняване на психичното здраве на децата и юношите, което по данни на редица международни проучвания пострада сериозно през последната година и половина.  

3. Всяка ограничаваща мярка следва да има доказани полезни ефекти, надвишаващи вредите от съответната забрана. За повече от година и половина извънредно положение в България няма абсолютно никакви данни, че извънкласните занимания предизвикват повишаване на заболеваемостта от Covid-19. Напротив, те предлагат едни от най-сигурните условия: малко на брой деца, широко пространство, дистанция, отлични хигиенни условия, посещение само по желание (практически изключващо участието на деца дори с леки симптоми на вирусно заболяване). С цената на много усилия образователните и спортните центрове направиха всичко възможно, за да се съобразят с изискванията за безопасна работа в ситуация на пандемия, но това упорито се пренебрегва от властите.  

С оглед на гореизложеното настояваме да отпаднат забраните за присъствени занятия във всички образователни и спортни центрове, школи за изкуства, читалища, музеи и други форми на работа с деца. Всички те са жизненоважни средища за интелектуалното, физическото и психическото развитие и здраве на децата и подрастващите и следва да бъдат ограничавани единствено в много краен случай при реална, доказано произтичаща от тях заплаха.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ирина Манушева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...