ПРОТИВ ПРОДАЖБАТА НА "ЛФК" САЛОНА, РЕНТГЕНА И НОВАТА ЧАСТ НА ПОЛИКЛИНИКАТА

ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОБЩ. СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ  N: 279 от ПРОТОКОЛ N:29 / 13.09.2021 И ВЗИМАНЕ НА НОВО РЕШЕНИЕ НА ОБЩ. СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ. 

ПРОТИВ ПРОДАЖБАТА НА "ЛФК" САЛОНА, РЕНТГЕНА И НОВАТА ЧАСТ НА ПОЛИКЛИНИКАТА

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Николай Резашки да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...