Отворено писмо на жители на кв. Симеоново и кв. Драгалевци , гр. София във връзка с прекъсване на електрозахранването от страна на ЧЕЗ

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО: ЧЕЗ Електро България АД

        ЧЕЗ Разпределение България АД

        Енергиен Омбудсман на ЧЕЗ

        Министерство на Енергетиката 

        Комисия за енергийно и водно регулиране

        Комисия за защита на потребителите

 

ОТНОСНО: Честото прекъсване на електрозахранването в кв. Симеоново и кв. Драгалевци , гр. София от страна на ЧЕЗ 

Обръщаме се към всички гореизброени дружества и институции с особена загриженост и недоволство, породени от периодичното прекъсване на електрозахранването в кв. Симеоново и кв. Драгалевци - районите, в които живеем и в които са нашите домове.  

От години в нашето ежедневие присъства проблем със спирането на тока, който многократно довежда до повреди в електрическите ни уреди, в отоплителните ни инсталации, води до спиране на функционирането на мобилни локални съоръжения. 

Ние посочване проблем, който е в резултат на преустановяване на електрозахранването, извън случаите на планираните спирания на тока. 

Това е неудобство, което накърнява нашите права да водим нормален ритъм на живот. 

Това е често повтаряща се  ситуация, която създава материални щети за нас и е предпоставка за неприемливи социални и здравни рискове. 

С настоящото отворено писмо, отправяме призив да бъде намерено дългосрочно решение на проблема. 

Молим, да се предприемат конкретни мерки за неговото отстраняване, целящи обезпечаването на непрекъснатостта на електрическата енергия. 

Нека  създадем ползотворно сътрудничество помежду си, съобщавайки за проблеми  и грижейки се за тяхното разрешаване.

Всички взаимни действия са в полза за благосъстоянието на обществото. 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Пламена Митева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...