Петиция за преразпределение на програмата на профилиращите предмети от МОН

 Призив към Министерството на образованието и науката и Омбудсмана на Република България:

 Тази петиция изисква по-доброто и логично разпределение на модулите по профилиращите предмети, така че да се  избегне успоредното изучаване и оценяване на няколко модула.

 По някои профилиращи предмети за учениците от 12 клас (и не само) е предвидено паралелното изучаване на няколко подтеми (също наричани "модули"). Това ще забави учебния процес и ще подтикне към лоши ученически и учителски практики. Също така, Министерството на образованието и науката публикува трудна за разбиране и нестандартизирана информация, която затруднява своевременното планиране от страна на преподавателите, които са оставени в неведение почти до началото на учебната година.

 Пример е профилиращият предмет Биология и здравно образование, за който са предвидени 3 модула за изучаване през цялата година. Всяка седмица ще трябва да се сменя между няколко учебника, ученикът ще трябва да се подготвя по няколко различни програми, които са специализирани за съответната подтема, и оформянето на срочен и годишен успех ще бъде допълнително усложнено от нуждата от 3 оценки. Това ще постави допълнително натоварване върху преподавателите, които ще трябва да измислят изпитни материали по 3 различни тематики, и учениците, които ще трябва да се подготвят паралелно по няколко учебника. Темпото на работа ще се забави, а в опит да се усвои "качествено" материалът, учениците ще бъдат по-предразположени да наизустяват материала краткосрочно, за да бъде обработено голямото количеството разнообразна информация, която трябва да бъде научена.

  Качествена информация на сайта на Министерството на образованието и науката за разпределението на модулите е трудно да бъде намерена и преподавателите са оставени да предполагат за разпределенията до последния момент. Това непрофесионално отношение не трябва да бъде толерирано и е нужно да бъде подчертана нуждата от по-структурирана програма и по-прозрачна политика от страна на МОН. Това включва стандартизиране на формулировката на документите, качени на уеб страницата на министерството и публикуването на разпределението на модулите по разбираем и отчетлив начин.

 Тази петиция има за цел преразпределението на модулите и смяната на тяхното изучаване от паралелно към последователно. Така вместо едновременното изучаване на 3 модула, ще бъде изучен първо модул 1, после модул 2 и накрая модул 3. 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Михаил Белев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...