Пълна проверка на Български туристически съюз

ДО

Министъра на Младежта и спорта

Министъра на Туризма

Министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

Уважаеми дами и господа,

Години наред сме свидетели на упадъка на пешеходния туризъм в Република България, на разграбването на базите за социален туризъм, каквито са хижите, заслоните и туристическите спални, на тяхната продажба, безстопанственост и разруха.

Години наред сме свидетели на безстопанствеността свързана с инфраструктурата по пешеходните маршрути, на изоставени и обрасли пътеки, на преградени маршрути от ловни стопанства или частни имоти, включително и по международните маршрути, минаващи през територията на нашата страна.

За всичко изброено по-горе вина има организацията, която някога е била избрана да се грижи за това, на която с министерски постановления и нормативни актове са дадени за стопанисване стотици хижи и обекти, която като член на Европейския съюз за пешеходен туризъм е призвана да се грижи за маршрутите.

Става въпрос за БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ – сдружение, което през последните 15-20 години е абдикирало от своите задължения и отговорности, сдружение без лиценз за Национална спортно-туристическа организация, но сдружение, което продължава да съсипва всичко що е съградено в миналото от предците ни.

 

Уважаеми дами и господа министри и експерти,

Обръщам се към Вас със следните искания:

  • Да назначите пълна и всеобхватна проверка на стопанисваните имоти от страна на Български туристически съюз през годините, на техните членове и партньори.
  • Да предприемете пълна и всеобхватна проверка на предоставените през годините имоти, моментното им състояние и собственост.
  • Да назначите пълна и всеобхватна проверка на предоставените средства от страна на държавата и общините, във връзка със стопанисването на имотите и поддържането на туристическата инфраструктура.
  • Да възбудите наказателна  отговорност към ръководните органи на Български туристически съюз и неговите членове, при констатиране на нарушения и неосъществяване на поетите задължения като Национална спортно-туристическа организация.
  • Да промените начина на отдаване, преотдаване и стопанисване на държавни имоти и начините за отнемането им при констатиране на нарушения и не добро управление.

 

Колеги планинари, приятели,

Отправям този Апел към всички вас да подпишем заедно тази Петиция и да изпратим резултатът от нея до всички институции и медии.

Време е да се сложи ред в планинарския туризъм и да се предпази от погиване това, което е останало все още несъсипано и откраднато.

Недопустимо е управлението и разпореждането с държавни имоти да се осъществява по непрозрачен и безотчетен начин. 

Не е нормално маршрутите да са в трагично състояние и вместо да се търсят решения за тяхното възстановяване да се говорят безумни неща, свързани с поставянето на „интелигентни смарт стълбове, сирени и зарядни устройства“.

Който е съгласен с горните искания моля да подпише Петицията. Благодаря!

P.S. Горното го пиша като редови планинар, а не като представител на някаква организация в която членувам или ръководя.  Същото би трябвало да се отнася и за Вас подписвайки петицията.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Димо Колев ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...