Петиция с искания за незабавни действия на УС на НФК за назначаване на нов директор и стартиране на реформа в НФК

  Настояваме за незабавни действия на УС на НФК за назначаване на нов директор и стартиране на реформа в НФК     Реформата на Национален фонд „Култура“ е част от реформите, залегнали в Националния план за възстановяване и развитие на България, който ще донесе на сектор Култура 79 693 000 лева. Включването на сектор Култура в плана стана възможно благодарение на съвместна инициатива на независимия културен сектор и общините. За да бъдат  получени средствата по този план, културният сектор и в частност Национален фонд „Култура“, основен администратор на средствата, трябва да стартира своята дълго отлагана реформа и така да гарантира своето модернизиране и максимално ефективното изпълнение на заложените в плана задачи.    На 23.06.2021 г. оставката на дългогодишния изпълнителен директор Борислав Геронтиев бешe приета. От тогава УС на НФК провежда  три заседания, на които не избира нов директор, макар да знае, че с това рискува да лиши от тези средства българската култура   Защо незабавния избор на директор, макар и за срок от 6 месеца, е толкова важен?   НФК не би могъл да започне своето реформиране, ако няма директор, който да проведе този процес. За задействане на първите структурни промени във фонда са необходими около шест месеца оперативно време. Ако очакваме първите плащания по Плана за възстановяване и развитие да бъдат преведени преди края на годината, то липсата на директор на Национален фонд „Култура“ в средата на месец юли поставя в риск изпълнението на тази част от общия национален план. Ако даден сегмент от Плана на държавата се явява като рисков, логичното действие е Министерски съвет да го извади, за да не застраши той целия национален план и плащанията по него. Именно тази съдба грози в момента сектор Култура, благодарение на нерешителността и безотговорното поведение на членовете на УС на НФК.   Настояваме за незабавни действия от страна на членовете на управителния съвет на Национален фонд „Култура“ за назначаването на нов директор на фонда, който има капацитета да управлява този стратегически важен за културния сектор проект и който да започне незабавна реформа в съответствие със заложеното в Плана за възстановяване и развитие. Настояваме всеки един от членовете на Управителния съвет да си припомни, че представлява интересите на българските артисти и българската култура и да действа в съответствие с тази отговорност или да напусне незабавно поста си.   Настояваме за публичен достъп до протоколи и записи на миналите и бъдещи заседания на УС на НФК във всичките им части, които не съдържат конфиденциална информация, свързана с определени проекти.  

 
Имената на членовете на УС са:
Проф. Велислав Минеков - ПРЕДСЕДАТЕЛ
Боян Ангелов - ЧЛЕН
Проф. Божидар Манов - ЧЛЕН
Весела Христова - Радоева - ЧЛЕН
Георги Керезов - ЧЛЕН
Деница Езекиева - ЧЛЕН
Елиянка Михайлова - ЧЛЕН
Станислав Почекански - ЧЛЕН
Доц. Юрий Дачев - ЧЛЕН
Проф. Сава Димитров - ЧЛЕН
Теодора Дачева - ЧЛЕН
 
Линк към плана за възстановяване:

Инициативна група на независим културен сектор

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Димитър Стефанов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...