Петиция за отстраняване на Димитър Маргаритов като председател на Комисията за защита на потребителите поради некомпетентно ръководство

ДО:
Министъра на икономиката
и
Министър-председателя на Република България

Уважаеми господин министър,
Уважаеми господин министър-председател,

като граждани в качеството си на потребители считаме, че откакто заема длъжността председател на КЗП Димитър Маргаритов не успява да се справя със задължението си по чл. 165, ал. 4, т. 3 от Закона за защита на потребителите, а именно: да организира и ръководи дейността на комисията.

Под неговото ръководство контролният орган:
- перманентно не спазва срока по чл. 180, ал. 1 от ЗЗП за разглеждане на постъпилите от потребителите във ведомството жалби в 30-дневен срок (съгласно множество реални случаи на потребители, в т.ч. изнесени в медиите и интернет);
- нарушава чл. 178, ал. 6 от ЗЗП - при основания за препращане на постъпила в Комисията жалба до компетентен орган не се спазва законоустановения 7-дневен срок и така се бави предприемането на действия;
- не извършва предварително одобрение на общите условия на търговците в изпълнение на чл. 148, ал. 2 и ал. 3 (съгласно публична информация на база официален отговор на КЗП на заявление за достъп до обществена информация от неправителствена организация), което означава липса на превантивен контрол за неравноправни, съответно несправедливи за потребителите клаузи;
- отговорите на жалбите съдържат становището на търговеца при проверката на контролния орган, а не резултати от предприети от него действия с цел уреждането на казуса.

Действията и поведението на г-н Маргаритов като председател на Комисията за защита на потребителите напълно потвърждават описаното по-горе и будят нашето недоволство, тъй като сме свидетели на продължителни негативни резултати от тази му некомпетентност и липса на каквито и да било опити или дори желание за промяна в посоката.

Доказателство за некомпетентността и неспособността на Димитър Маргаритов да организира контролирането на спазването на законодателството, по което ръководената от него институция има  правомощия, са множеството негативни коментари на граждани в интернет и необходимостта от сезирането на по-горе стоящи инстанции като омбудсмана, Министерство на икономиката, Министерски съвет, прокуратурата и медиите.

Необходима е реорганизация на работата на КЗП, която да бъде извършена от компетентен ръководител с необходимите познания, лидерски и организационни  качествата, специфични за работещите точно в КЗП, каквито към момента не са налице и именно явно поради липсата им сме свидетели на тази ситуация.

Настояваме Димитър Маргаритов да бъде отстранен от поста председател на Комисията за защита на потребителите на основание изложените в настоящата петиция факти и обстоятелства.

Настоящият състав на КЗП е определен с Решение на Министерския съвет № 153 от 12 март 2015 г., като председателят Димитър Маргаритов Йотов и членовете Константин Арабаджиев и Константин Райков встъпват в длъжности считано от 27 март 2015 г. Това означава, че мандатът им е изтекъл на 27 март 2020 г.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Виктор Иванов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...