За възможността транс хората да променят името и пола в личните си документи

 320x180.jpg

Транс хората в България са изложени на юридически произвол, като едни съдии отсъждат в полза на промяна на името и пола в личните документи, а други постановяват отрицателно решение. Първите се основават на правото на личен живот и Европейската конвенция за правата на човека, а вторите, че човек се ражда и умира с пола, че полът е нещо биологично и че няма социален или психологичен пол.

Но реалността е, че транс хора има и те искат да живеят нормален и достоен живот.

Името и пола в документите са само крайна точка в промяната, която всеки транс човек прави, но много важна за личността.

Повод за петицията е тълкувателно решение на Гражданската колегия на Върховния касационен съд по тълкувателно дело (№2/2020 г.) до Конституционния съд, в което КС трябва да даде отговор на въпроса дали е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност. 

КС показа в решението си за Истанбулската конвенция, че изобщо не разбира, какво е биологичен и какво социален пол. Решението бе най-трансфобският и невеж текст писан някога. И най-вече отказва да признае, че съществуват транс лица. 

Първият и най-важен въпрос, който пита колегията е:

Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?

Този въпрос е научен и само науката може да даде адекватен отговор.

Реалността показва, че има транс хора, генетици и биолози са доказали, че генетични и биологични фактори определят някои хора да бъдат транс. Психолози са установили, че има хора, които се определят от пол различен от биологичния. Социолози са изчислили, че средно 0,3% от населението е транс. Антрополози и историци съобщават множество племена, култури и цивилизации, в които са живели транс хора и в повечето са били добре приети, а в някои дори са имали по-висок статус.

Страни, които позволяват промяна на пола: 25 от 27 страни в Европейският съюз, САЩ, Канада, Австралия, Мексико, Бразилия, Уругвай, Аржентина, Чили, Колумбия, Еквадор, Перу, Боливия, Индия, Пакистан, Чили, ЮАР, Япония, Южна Корея, Тайван.

Нека КС излезе с достойно решение в името на всички транс хора.

 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Николай Христов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...