Да приберем Общински съвет - Родопи от Слънчев бряг

 Приятели!  

    Стартираме петиция срещу провеждането на общинската сесия на Община Родопи в КК "Слънчев бряг"!  

С решение на общинската администрация, Общински съвет - Родопи ще заседава 3 дни в Слънчев бряг, за сметка на нас, данъкоплатците. Категорично се противопоставяме сесията на 04.06.2021г. да се провежда под чадърите на плажа. Сесиите на Общинския съвет следва да са достъпни за всички граждани. Изместването и в КК "Слънчев бряг" ще ограничи достъпа на граждани. С предвидените средства за сесията на 04.06., Общината ще може да  асфалтира поне четири улици, тънещите в прах и дупки.  

  Ние от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ се обръщаме към всички –  нека подкрепим ГРАЖДАНСКАТА ПОДПИСКА, с която се противопоставяме на решението общинската сесия, предвидена за 04.06 да се проведе в КК Слънчев бряг. Подпишете я и потвърдете подписа си през Вашия имейл. Благодарим Ви!

https://www.plovdivtown.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%b8/

Родопи_СБ.jpg            

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Родопи  

КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ    

 

  ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

от Атанас Владимиров Бояджиев, ЮЛНЦ „АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ“, ЕИК 177101194, т. 0888754545 

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет – Родопи, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет,  

От името на долуподписаните граждани, Ви призоваваме: 

   Да промените мястото на насрочената за 04.06.2021г. общинска сесия на Общински съвет – Родопи от КК „Слънчев бряг” в Община Родопи.  

Считаме, че провеждането на сесията на Общинския съвет в курортния комплекс Слънчев бряг е нерентабилно и разточително. Всички разходи по пътуване, настаняване и изхранване на общинските съветници са извън предвидения бюджет на Общинския съвет и ние като данъкоплатци отказваме да заплатим.      

31.05.2021г.                                      

 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам АТАНАС БОЯДЖИЕВ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...