Не на гей прайда в Бургас

Във връзка с “Първият Бургас Прайд“, който ще се проведе на 15.05.2021 г., в град Бургас от 16:00 часа на площад „Тройката“, изказваме своето притеснение относно провеждането на това събитие и изискваме от директора на МВР  да предостави своето становище относно спирането на прайда.

Молим за незабавно издаване на заповед от кмета Димитър Николов за отмяна на събитието Бургас Прайд.

Като една от най-големите организации в Република България, която защитава традиционното семейство, брак и ценности българското общество, в лицето на “РОД   ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ заставаме зад убеждението, че протичането на такова мероприятие ще внесе хаос, безредие не само по време на самия прайд, но и след това.
Българското общество не е съгласно и не желае да му бъде натрапена една различна ,,сексуална ориентация“ като парадираща и изискваща все повече права ценност, която всъщност   не съществува по настоящем като такова право на национално ниво.

Искането на специално отношение заради сексуална ориентация е искане за привилегия, която е дискриминация с обратен знак, недопустима от гледна точка на конституционния принцип за равно третиране на гражданите.

Припомняме, че Конституцията на Република България твърди, че брачният съюз е между мъж и жена.

Р Е Ш Е Н И Е № 13 на Конституционният съд, София, 27 юли 2018 г. гласи следното:

Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция се съдържа в разпоредбата на чл.46 ал.1, която го определя като доброволен съюз между мъж и жена. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола. Разбирането за брака между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в основата на конституционната уредба.

В този смисъл провеждането на Бургас Прайд, като изискващо привилегии и показност, е абсолютно и неоспоримо подкопаване на българското правосъзнание и традиционни ценности и българската  конституция.

Българското общество не желае разрушаване на семейството като ценност между мъж и жена. Разрешението от страна на кмета г-н Николов е в пряко нарушение на установените от Конституцията принципи и семейни български ценности.

чл.6 (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Считаме, че подобна показна проява  би оказала негативно въздействие върху децата и подрастващите младежи в града ни. Отглеждането и възпитанието на децата  цели  развививане на  интелектулния им потенциал, осъвръшенстване и надграждане на знания и умения, а не да се фиксира и фаворитизира сексуалността, която е  лична, интимна и не следва да бъде афиширана с подобни публични прояви.

На второ място г-н Директор, бихме искали да изразим своята загриженост относно провеждането на Бургас  Прайд от гледна точка на пандемичната обстановка. Извънредните пандемични мерки  са още в сила със Заповед на Министерство на здравеопазването. Не  е ясно как участниците ще спазват дистанция и какъв ще бъде техният брой. Създава се потенциално огнище на зараза и разпространението му в града.

В състояние на обявено извънредно положение, при което изпълнителната власт (централна и местна) е оправомощена да взема необходими мерки за овладяване на създадената кризисна ситуация, изискваме г-н Николов да издаде незабавна заповед за отмяна на Бургас Прайд.

Информираме ви, че може да бъде нарушен и обществения ред в населеното място чл.12, ал.2 , т.2 от ЗСММ или могат да бъдат нарушени правата и свободите на други граждани чл.12 ал.2 т.4 от ЗСММ.

 

Сдружение “РОД   ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  


Сдружение РОД Интернешънъл    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Сдружение РОД Интернешънъл ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...