Жалба/подписка срещу ниското обезщетение и завишените сметки от "Топлофикация Перник" АД

 

Ж А Л Б А

от потребиетли на „Топлофикация Перник“ АД  

 Изразявам недоволството на всички клиенти от получените нищожно ниски компенсации, които „Топлофикация Перник“ АД направи към потребителите си.   Сумите върнати към домакинствата са нереални за времето, в което не е имало топлоподаване към абонатите. През месец декември 2020 г., нямаше топлоподаване не 1 ден, за колкото сме компенсирани, видно от фактурите по елементарна сметка (общата дължима сума от фактурата делено на дните от месеца за компенсация), а цели 5 дни нямаше такова. През месец януари 2021 г. нямаше качествено топлоподаване 10/14 дни в зависимост от местоположението в града!  Също така за последващите две фактури, след като Вие КЕВР направихте проверка на „Топлофикация Перник” АД, сметките бяха значително завишени, без това да се налага от каквито и да е фактори, включително и климатични!

„Топлофикация Перник” АД не само не изпълнява качествено услугата си за която и се плща, а и не зачита разпореждането на контролиращия я орган КЕВР да компенсира реално потребителите си и ги ощетява отново, като връща компенсация само за 1 ден от месеца, а по закон тя дължи компенсация на абонатите си за повече от 2 дни недоставена услуга, а дните са значително повече!

 Желаем КЕВР, като контролиращ орган, да направи последваща проверка за нереалното компенсиране с нищожно ниски суми на абонатите на „Топлофикация Перник“ АД, също и на каква база и с какво основание се завишават сметките на абонатите? Искаме да бъдем компенсирани с реалните суми за неподадената към нас топлоенергия за всички дни на неизпълнената услуга от „Топлофикация Перник” АД! 

 Желаем и да бъдем уведомени за останалите искания по точки от предходната ни Жалба/подписка от м. 02.2021 г. тъй като за тях „Топлофикацияб Перник” АД не е отговорила, към Вас, съответно нямаме никакъв отговор от Вас!

приложение: Подписка

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Нели Зарева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...