Да се разреши свободно посещение в събота на граждани в кучешкия приют гр. Дупница

Скъпи съграждани, по закон приюта за животни в гр. Дупница трябва да осигурява 6 часа в един от почивните дни, в които хората да могат да посетят приюта, да се запознаят с животните там, ако искат да ги разходят и да осиновят или приютят пред дома си някое от тях (Съгласно чл.121, ал.2 от Наредба 41 за приютите). За момента този достъп не е осигурен - свободен достъп за граждани се допуска единствено в делнични дни от 11:30ч до 12:30ч. 

Поради това събираме тази подписка, за да внесем искане до кмета да промени приемното време за посещение в приюта. Основното ни искане ще е да се обявят часове за свободно посещение в събота.  

Защо бих имал нужда от достъп в съботен ден? 

  • Ако кварталното куче, за което се грижа, е прибрано там и искам да си го прибера/посетя.
  • Ако мое лично куче е избягало/се е изгубило и е погрешно заловено.
  • За да мога да отида в съботен ден сам или със семейството си, за да обмислим да осиновим (и спасим!) някое от животните там.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мисия Косматко да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...