Да се разреши свободно посещение в събота на граждани в кучешкия приют гр. Дупница

Скъпи съграждани, по закон приюта за животни в гр. Дупница трябва да осигурява 6 часа в един от почивните дни, в които хората да могат да посетят приюта, да се запознаят с животните там, ако искат да ги разходят и да осиновят или приютят пред дома си някое от тях (Съгласно чл.121, ал.2 от Наредба 41 за приютите). За момента този достъп не е осигурен - свободен достъп за граждани се допуска единствено в делнични дни от 11:30ч до 12:30ч. 

Поради това събираме тази подписка, за да внесем искане до кмета да промени приемното време за посещение в приюта. Основното ни искане ще е да се обявят часове за свободно посещение в събота.  

Защо бих имал нужда от достъп в съботен ден? 

  • Ако кварталното куче, за което се грижа, е прибрано там и искам да си го прибера/посетя.
  • Ако мое лично куче е избягало/се е изгубило и е погрешно заловено.
  • За да мога да отида в съботен ден сам или със семейството си, за да обмислим да осиновим (и спасим!) някое от животните там.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Мисия Косматко да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...