Преразглеждане на класирането за стипендии във ВТУ!

Здравейте, уважаеми колеги! Тази петиция е създадена, за да изрази нашето недоволство относно класирането за стипендии за летен семестър 2020/2021г! Чрез тази петиция, ние студентите на ВТУ, настояваме класирането да бъде преразгледано! Нека всеки, който се чувства ощетен и обиден да подпише!