БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНО МОРЕ - ЗОНА НА МИР

БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНО МОРЕ- ЗОНА НА МИРА

 

 

ПОДКРЕПЯМЕ ПРИЗИВА НА

проф. НАКО СТЕФАНОВ  и МАРУСЯ ЛЮБЧЕВА ЗА

БЪЛГАРИЯ и ЧЕРНО МОРЕ – ЗОНА НА МИР“ ,

с устойчиво, приобщаващо и интелигентно развитие,

сини икономики и растеж:

 

- ние сме страната-майка на славяно-православната цивилизация,

- не можем да си позволим участие във войни срещу славянски народи, включително Русия, с която имаме традиционни исторически връзки и която ни е освободила.

- Все по-чести военни обучения на НАТО в региона, в т.ч. и американски бомбардировачи в Черно море, превръща региона в евентуален плацдарм на военни действия, насочени срещу Русия.

- не можем да очакваме развитие нито на туризма, нито на селско стопанство или морски индустрии.

- разполагането на военни бази на НАТО на нашия бряг или започването на военни действия няма да допринесе за устойчивото ни икономическо, екологично развитие и интелигентен растеж, за опазването, изследването и най-вече за развитието на културното и историческо наследство; за развитие на толерантността, солидарността, сближването и изграждането на един мирен и свободен за поддържане на националните идентичности и съжителство регион.

Като държава – член на ЕС и НАТО, следваме общи решения по случващото се в Украйна, но Черноморският регион е и наша българска територия, на която живеят много българи, на която ще живеят нашите деца. И това ни прави по-различни от всички, за които Черноморският регион е далечна територия.

Вместо да подкрепим военни действия на НАТО, ако такива започнат, трябва да работим за мирното и силното икономическо развитие на региона, защото потенциалът за това все още съществува, както и да задълбочим сътрудничеството, каквото декларираме в документите и да създадем онези трасета на сътрудничество, които ще ни подкрепят, защото ние, българите сме се разпръснали в Украйна, Молдова, Русия и имаме нужда от съхраняване на корените, независимо от страната, в която те растат.

  Членството на България в ЕС и НАТО не я прави задължително военна база, още по-малко участваща във военни конфликти държава!

- Даже Хитлер не можа да накара България да участва във военни действия срещу СССР.

Да, ние участвахме във война срещу Гърция, Югославия, но срещу Съветския съюз не сме изпращали войски. Ако сега участваме във военни действия срещу Русия, ще си плюем на цялата история!

България трябва да обяви,

че няма да бъде окоп във война

срещу когото и да е,

а е ЗОНА И МОСТ НА МИРА!

Призоваваме новоизбраните

народни представители на България да работят

за един мирен и сигурен Черноморски регион!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Мария Димитрова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...