Откриване на Консулска служба на Република България в Единбург

 До г-н Марин Райков 

Извънреден и пълномощен посланик 

на Република България в Обединеното Кралство 

 

Уважаеми г-н Посланик ,

 С настоящото писмо бихме искали да обърнете внимание на следния проблем с който се сблъскват стотици сънародници,които живеят на територията на Шотландия. 

Това е проблемът с процедурите при издаване и подновяване на българските документи за самоличност: лична карта, паспорт, свидетелство за управление на моторно превозно средство и първи паспорт эа новородено дете. 3а да се осъществяват теэи процедури е необходимо да се пътува до Лондон от Единбург  и други градове на Шотландия,които са доста отдалечени. И в двата случая става дума за големи пътни разходи и эа нощувки ( в случаите на семейства с малки деца),както и на необходимостта на вземане на отпуск от работа. Възникват и спешни ситуации като оставане без документи на българи поради кражба или загуба. 

 

Големи са трудностите,които изпитват българите в Шотландия  без българско консулство. Затова настояваме за:

1.Откриване на Консулска служба на Република България в град Единбург.

2.Ако това е невъзможно, желаем да се провеждат изнесени консулски дни поне два пъти месечно, като предварително ще се прави списък с желаещите за обслужване. 

Това писмо е придружено от подписите на нас-българите, живеещи на територията на Шотландия,които настояваме да се отнесете възможно най-сериоэно към нашите искания и да проявите загриженост за своите съотечественици, които са избрали да живеят извън България. 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Елена Иванова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...