Да спрем насилието чрез законодателни промени

До Министъра на правосъдието

До Народните представители на Република България

 

Поради зачестилите случаи на насилие и тежки умишлени престъпления, при които престъпниците получават неадекватни и несъръзмерни с извършеното престъпление присъди, ние, гражданите на тази държава, настояваме за законодателни промени. Това е НАШАТА ДЪРЖАВА и ние държим да живеем в нея достойно и спокойно, а престъпниците да бъдат там, където им е мястото. Във връзка с това, отправяме към вас няколко искания:

 

  • Чистото съдебно минало да не се приема като смекчаващо вината обстоятелство при извършване на тежки умишлени престъпления.
  • Непълнолетните лица, извършили тежко умишлено престъпление, да бъдат съдени като възрастни с цялата тежест на закона. Убиецът си е убиец - на 16 или на 60 години.
  • Да се въведат по-тежки наказания за извършителите на умишлено убийство. Присъда от 15 години (реално излежани не повече от 10) е твърде малка и несъразмерна за отнет човешки живот.
  • Да отпадне правилото за кумулация при извършване на няколко тежки умишлени престъпления (убийства, изнасилване и др.). Отделните присъди да се сумират и да бъде постановяван сборът от тях като крайна присъда.
  • Да се въведат по-тежки наказания за убийство, извършено в условията на домашно насилие.                                                                                             Държим исканията ни да бъдат взети
  • предвид в най-къси срокове, за което ще следим и ще бъдем непреклонни!

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Елена Дамянова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...