Петиция против предложението за промяна на границите на съдебния район на Софийски районен съд

С тази петиция изразяваме несъгласието си с решението на Съдийската колегия на Висшия Съдебен Съвет за промяна на границите на съдебния район на Софийски районен съд, чрез разширяване на съдебните райони на първоинстанционните съдилища в Елин Пелин, Костинброд, Перник и Самоков. http://www.vss.justice.bg/page/view/106410

Това решение е взето без предварително съгласуване с жителите на засегнатите населени места. Не са взети предвид основни фактори, като отдалеченост на предложените съдилища, липса на организиран градски транспорт, увеличаване на разходите за закупуване на винетни стикери и много други.

Това решение е взето едностранно и погазва следните членове от Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи:член 10 Свободата на словото; член 13 Право на ефективно средство за защита; член 17 Забрана на злоупотребата с правото.

Считаме, че решението ще има негативен ефект върху жителите на засегнатите населени места и искаме да бъде отменено.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Теодор Сотиров да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...