ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА ЖАНА КАРАИВАНОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА НФЦ

Искаме оставката на директора на ИА Национален Филмов Център заради:

- некомпетентно администриране на държавната политика в сектора поради липса на познания и опит;

- постоянно бягане от отговорност, което свежда ролята й на директор до потвърждаване на решенията на консултативните органи;

- незаинтересованост от конкретните проблеми на българската филмова общност, и систематично игнориране на оплаквания, възражения и предложения за промени;

- произволни и противозаконни действия в ущърб на българските продуценти, с което доведе до уронване на престижа им и тяхната позиция пред чуждестранните им партньори, както и уронване на позицията на България като страна по международни договори в областта на киното;

- избирателна лична подкрепа за отделни бенефициенти на държавната помощ;

- липса на отчетност, липса на ежегодна стратегия за развитието на филмопроизводството, неизпълнение на програмата, с която е избрана на този пост;

- активно съдействие за изработването на ЗИД на ЗФИ, който е в ущърб на българското кино.

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Росица Вълканова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...