Да запазим защитената зона на плажа на Камчия!

 Долуподписаните граждани на Република България настояваме за връщането на забраната за застрояване на защитените Камчийски зони.

 Отмяната на заповедта не е мотивирана и основателна, поради пропуснати обсъждания и предварителен анализ.

1. Това са защитени зони от застрояване.
2. Без обществено обсъждане е отменена забраната.
3. Бреговите зони са свлачищни зони, поради поддаване на земните маси.
4. Строителните дейности, не могат да се извършват в свлачищни зони.
5. Строежите не са с временен статут и леки конструкции.

 С оглед на горепосочените причини настояваме министърът на околната среда и водите незабавно да предприеме необходимите действия за връщане забраната за строителство на защитените зони по поречието на река Камчия и в близост до черноморския бряг.

 

За контакти: Изправи се.БГ - Варна
Адрес: ул. "Прилеп" 1, гр. Варна
Телефон: 0898672657
Е-мейл: varna@izpravise.bg


Изправи се.БГ - Варна    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Изправи се.БГ - Варна ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...