Петиция за отнемане на 2 агресивни кучета от несъвестен собственик / Petition for taking away 2 aggressive dogs from an irresponsible owner

Днес сутринта Зоуи (бял пудел) и аз бяхме нападнати от това кафяво куче и черното голямо куче, които живеят заедно в St John Park. Пуснаха ги отново да се разхождат и докато собственичката си дойде от апартамента, те ухапаха Зоуи няколко пъти.

 За съжаление не е за първи път, тези кучета нападат всеки ден, нападат кучета и деца.

 Преди 3-4 седмици друго куче от нашия край (бишон фризе) беше нападнато тежко и с по-лоши рани от Зоуи...

 Собственичката казва, че те продължават да бягат от апартамента й, но ако тя не може да се грижи за тях, те трябва да се считат за агресивни улични кучета и да бъдат отнети от нея.

 Смятам да подам официална жалба до общината и да подам молба за отнемане на кучетата от несовестната собственичка, и да прикача тази петиция към документите заедно с снимков материал и ветеринарна епикриза. 

 Ако някой друг е имал подобен опит с тези две кучета, моля, потпишете тази петиция и оставете коментар за вашия случаѝ, за да ги вземат кучетата докато не е станало нещо още пострашно. 

 Благодаря за вниманието! Пазете се ❤️

 

Today in the morning Zoey (white poodle) and I got attacked by this brown dog and the black big dog that live together in St John Park. They were let free to roam again and until the lady owner came from her apartment they bit Zoey multiple times.

Unfortunately, this is not the first time, these dogs attack everyday, they attack dogs and kids.
3-4 weeks ago another dog from our area (bichon frise) was attacked severely and with worse wounds than Zoey has...
The owner lady says they keep escaping her apartment, but if she can't take care of them they should be considered aggressive street dogs and taken away from her.
I am planning to file an official complaint to the municipality and to attach this petition, along with photos and veterinary examination dovument, and ask for the dogs to be taken away from the irresponsible owner. 
If anyone else have had similar experience with these two dogs, please sign the petition and you can comment with your experience. 
Thank you for your attention! Stay safe!IMG_20230914_113959.jpgIMG_20230914_114039.jpgIMG-67fdd7364f481c4adb09b769839decd2-V1.jpgIMG_20230531_0957291.jpg


Кристина Йордановска    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Кристина Йордановска ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...