Петиция за временно прекратяване на присъствените занятия в училищата и детските градини заради пандемията от КОВИД 19

В последните дни съобщения за учители, тежко заболели или загубили борбата с вируса, са сред най-честите в интернет. Въпреки бодряшките заявления на образователното ведомство, учебните занятия са под въпрос, защото никой не желае да поеме часовете на заболелите от страх за собствения живот и здраве. В същото време страни, с много по-богати от нашата системи на здравеопазване, предприемат решителни стъпки. Австрия обяви втора карантина. Германия ще обсъжда мерки. По време на първата вълна така процедираха Китай и Нова Зеландия.

Предвид наблюдаваната тенденция, преустановяването на занятията в училище и детските градини у нас ще се случи рано или късно – по липса на деца и учители. По-добре е това да стане в резултат на планирана стратегия, отколкото да се извърши под натиска на обстоятелства, които не можем нито да контролираме, нито да управляваме. Така шансовете за бързото възстановяване на училищното образование ще бъдат запазени и подобрени. 

Никой нормален човек не обича да ограничават правата му. Но правото на живот и на здраве също е основно човешко право. И следва да изискваме неговата защита.

Подписалите тази петиция настояваме за следното:

1.      Временно прекратяване на присъствените занятия в училище и детските градини поради епидемията от корона вирус, тъй като те застрашават живота и здравето на децата, учителите, административния и помощния персонал и техните семейства. Времето на прекъсването да бъде определено според развитите на ситуацията и положителния опит на други страни.

2.      Стартиране на широка обществена дискусия за ползите и вредите от дистанционното образование като временна заместваща мярка, тъй като до този момент темата се осветлява едностранно и тенденциозно от медиите и заинтересованите институции. Вместо да се разпалва необоснованият страх от дигиталното обучение,  да се инвестират средства в обучението на учителите за неговото по-ефективно осъществяване. Това ще намали стреса и  ще повиши увереността им на работното място, както тяхната самооценки и професионално самочувствие. 

3.      Социалните партньори и неправителствените организации, работещи в областта на образованието, да изразят позицията си по засегнатите тук въпроси.  

4. Спестените от преустановяването разходи да бъдат използвани за закупуване на таблети или компютри на деца от социално слаби семейства. Техният подбор да става на основа на реалните доходи на семействата, а не на етнически принцип.

Вярваме, че посочените действия ще допринесат за спасяване на здравето и живота на много хора - не само в училище. Те ще намалят натиска към здравната система и ще допринесат за по-ефективното и функциониране сега, когато имаме най-голяма нужда от нея.

18 ноември, 2020 година, София


Проф. дпн Татяна Дронзина    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Проф. дпн Татяна Дронзина да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...