"Водният колапс по българското Черноморие - възможност да формираме Нова култура и отношение към питейната вода!

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРИ, УВАЖАЕМИ ВАРНЕНЦИ,

ДА КАЖЕМ КАТЕГОРИЧЕН STOP! НА ПРОИЗВОДСТВОТО И МОНТАЖА НА ЕКОЛОГИЧНИ БОМБИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ!

ТОВА ТРЯБВА ДА СИ ГО ЗАПИШЕМ МНОГО ДЕБЕЛО И С ГЛАВНИ БУКВИ, КАТО НАЦИОНАЛНА КАУЗА С ХОРИЗОНТ - 2020-25-30-50 г.г.г.г....!!!???

Крайно време е и е наложително всички обединени Заедно да си „измъкнем главите от пясъка” и да погледнем истината право в очите!

Днес всички Ние сме пасивни свидетели на изключително тревожни, очевадни обективни и субективни обстоятелства, фактология, която е наложително Заедно да поставим за национален дебат и предприемане на спешни нормативни мерки от Министерски съвет, респективно и Народното събрание. Тези спешни политически решения са наложителни за да предотвратим или да минимизираме пораженията от пълзящата водна криза / воден колапс за питейна вода в нашите домове!!!

Кои са обективните  обстоятелства?  

1/Динамиката на климатичните аномалии, екстремното поведение на климата 2/Продължителното засушаване по българското черноморие крие голям риск

Кои са субективните обстоятелства?  

1/ Днес, 27 септември 2020 година, България се намира в институционална и политическа криза. Това обстоятелство е опасно да се неглижира, в контекста на възможността да се замете под килима проблема с питейната вода на държавно, политическо ниво.  В резултат след няколко месеца да повторим „най-свежия” пример с Перник! Но да не забравяме и Софийската водна одисея преди около 25 години и Варненската с отровената с петрол водна питейна деривация.

2/ Продължителното засушаване и неконтролируемо строителство по Българското черноморие крие голям риск за отключване криза за питейна вода по „пътя на водата” до големите Черноморски селища и курортните комплекси от обстоятелствата на неуправляемия разход за напояване на частните дворове, което тази година започна още в края на м. февруари и началото на м. март!

3/ Неуправляемият разход на питейна вода от ужасяващото, хаотичното жилищно презастрояване по черноморските градове и комплекси! Тези грандомански жилищни и хотелски небостъргачи са потенциалните, утрешните Еко-бомби с патент BG, за десетилетия и столетия напред по българския Черноморски бряг! Днешните Еко-бомби могат да се окажат много по-страшни от Чернобил и COVID – 19...!

4/ Неуправляемия разход на питейна вода на територията на курортните комплекси! Тази територия е много специфична екосистема и мощен консуматор на питейна вода!

5/ Неуправляемия разход на питейна вода от загубите следствие на амортизираната ВиК инфраструктура!

Пандемията от COVID-19, която нанесе големи финансови щети на българската лятна туристическа дестинация, допринесе до развитието на позитивни обстоятелства по линия на по-малка консумация на питейна вода през „Лято - 2020”. Ако „Лято – 2020” беше последвало туристическото ниво на „Лято – 2019”, днес Варна и Бургас щяхме да бъдем потънали във воден колапс за питейна вода!?  

Ние вече сме на прага на WATER COVID-20-25!!!  

Горепосочените обстоятелства налагат няколко спешни политически решения на ниво Министерски съвет:

1.      Временен едногодишен мораториум за утвърждаване на строителни книжа и издаване на визи за строителство от съответните компетентни органи в поименен списък от Черноморските селищни системи. Спешно преработване на Общите устройствени планове (ОУП) и Подробните устройствени планове (ПУП). 2.      Възлагане на министерството на околната среда и водите, и министерството на регионалното развитие и благоустройство да разработят „Стратегия с хоризонт – 2030–2050г.г.” с Нова адекватна нормативна уредба към днешните екстремни обстоятелства на реалното състоянието на водните ресурси, подходящи за питейно-битови нужди за територията на Черноморските общини. Нова адекватна нормативна уредба, която по категоричен начин да преструктурира и утвърждава потребителите на водния ресурс за питейно-битови нужди.  

Mолим за вашата подкрепа и предайте нататък...

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Рою Роев, гр. Варна да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook